جداکننده تگ چیست و چگونه عمل میکند ؟

برای اینکه نحوه عملکرد جداکننده تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) یا مگنت را بهتر درک کنید باید با مکانیزم عملکرد قفل تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) آشنایی داشته باشید.

جداکننده تگ چیست و چگونه عمل میکند ؟

برای اینکه نحوه عملکرد جداکننده تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) یا مگنت را بهتر درک کنید باید با مکانیزم عملکرد قفل تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) آشنایی داشته باشید.
کسانی که جداکننده تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) یا مگنت را برای اولین بار مشاهده می کنند تفاوت آنرا با یک تکه آهنربا متوجه نمیشوند و علت قیمت نسبتا بالای آن را درک نمیکنند.جداکننده تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) یا مگنت علارغم ظاهر بسیار ساده خود که از دو قسمت مغناطیس دائم ( آهنربا ) و بدنه تشکیل شده ، دارای مکانیزم پیشرفته و پیچیده ایی است . آهنربایی که درون محفظه جداکننده تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) یا مگنت قرار می گیرد یک تکه نیست و از قسمت های مختلفی تشکیل شده که درکنار یکدیگر قرار گرفته اند ، این حالت به تقویت قدرت آهنربا کمک میکند و هرچقدر این تکه آهنربا ها بیشتر و بزرگتر باشند میزان کشش جداکننده تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) یا مگنت بیشتر شده و تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) را سریع تر و راحت تر باز می کند.
بیشتر شرکتهای واردکننده جدا کننده تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) یا مگنت برای کاهش قیمت خرید جداکننده تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) یا مگنت اقدام به سفارش جداکننده هایی یا مگنت هایی با تکه آهنرباهای کمتر و کوچکتر می کنند که این امر باعث می شود به هنگام جدا سازی تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) از لباس توسط جدا کننده تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) یا همان مگنت فروشنده با مشکلاتی روبه رو شود .
میزان قدرت میدان مغناطیسی جداکننده تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) را با واحد گوس اندازه گیری می کنند که قوی ترین جداکننده تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) یا مگنت 12000 گوس بوده که دارای 4 آهنربای قوی می باشد.
جدا کننده های تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) یا مگنت به شکل های گوناگونی می باشند نظیر : جدا کننده تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) تخم مرغی ، جدا کننده تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) گلفی و جدا کننده تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) لبه دار
جداکننده تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) یا مگنت جهت جداسازی انواع تگ ها ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) در سیستم های کاری گوناگون گیت های فروشگاهی AM-RF-EM استفاده می شود و هر سیستم مگنت مخصوصی ندارد .

خنثی کننده دستگاهی متشکل از یک منبع تغذیه (اسیلاتور) و یک پد مغناطیسی می باشد که وقتی لیبل را روی پد قرار دهیم لیبل را غیر فعال نموده و به اصطلاح لیبل را می سوزاند.
خنثی کننده لیبل مدل am خنثی کننده لیبل LABLE DEACTIVATOR برای خنثی کردن و سوزاندن لیبل های امنیتی به کار گرفته میشوند که دارای سرعت های متفاوتی هستند در مورد خنثی کننده لیبل های امنیتی تفاوتی که در کارایی با جدا کننده تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) یا مگنت تگ ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) دارد در این است که تگ های سخت ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) مانند تگ گلفی ( تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) به صورت فیزیکی جداسازی انجام می شود ولی در مورد خنثی کننده ها و سوزاندن لیبل امنیتی این کار به صورت فرکانسی و امواج صورت می پذیرد و در برخی مدل ها پس از سوختن لیبل امنیتی ، خنثی کننده با صدای بوق و روشن شدن چراغ به کاربر آلارم سوختن موفقیت آمیز لیبل امنیتی را می دهد و در مدل های معمولی تر این امکان وجود ندارد و تفاوت قیمت ها در امکانات خنثی کننده ها می باشد . خنثی کننده های لیبیل بر خلاف مگنت ها دارای فرکانس های کاری گوناگون می باشند و مناسب هر نوع لیبل RF و لیبل AM گیت فروشگاهی خنثی کننده لیبل همان سیستم باید مورد استفاده قرار بگیرد . انواع خنثی کننده های لیبل : خنثی کننده RF فرکانس رادیوئی خنثی کننده AM فرکانس میدان مغناطیسی خنثی کننده EM فرکانس الکترومغناطیسی

تکپکتگتگ امنیتیتگ ضد سرقتتگ ضد سرقت لباستگ دزدگیرتگ دزدگیر لباسآلارم لباسهشدار لباس

همه چیز درباره انتخاب تگ ها و گیت هاانواع گیت ها

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !