همه چیز درباره انتخاب تگ ها و گیت ها

در دنیای امنیت کالا اندازه تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) مسئله مهمی به شمار میرود . مهمترین بخش سیستم گیت تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) ها و لیبل ها هستند .

چگونه تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) مناسب اجناس خود را انتخاب کنیم؟

در دنیای امنیت کالا اندازه تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) مسئله مهمی به شمار میرود . مهمترین بخش سیستم گیت تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) ها و لیبل ها هستند .
زمانی که از صاحبان فروشگاههای مجهز به گیت فروشگاهی سوال می شود که از چه نوع تگی ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) میخواهید استفاده کنید ،پاسخ آنها کوچکترین تگ ها ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) می باشد.در یکسری محصولات که اندازه آنها بزرگ یا آنتن آنها باریک است انتخاب کوچکترین تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) اشتباه ترین گزینه می باشد.


آیا استفاده از تگ های ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) بزرگتر بهتر است؟
کلیه تگ های ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) امنیتی با توان و قدرت برابر ساخته نمیشوند از این رو تشخیص آنها برای گیت فروشگاهی میتواند با توجه به توان و قدرت تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) امنیتی متفاوت باشد.
عموما برای البسه سایز بزرگ نظیر مانتو ، پالتو ، شلوار و ... یا محل هایی که در آنها از گیت های باریک استفاده شده از تگ های ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) سایز بزرگ و برای البسه کوچک نظیر لباس کودکان ، تی شرت و ... یا محل هایی که در آنها از گیت های پهن استفاده میشود از تک های ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) سایز کوچک نیز میتوان استفاده کرد .

گیت های ضد سرقت پارس افزار دارای این ویژگی ها می باشند :
1-نبود آلارم کاذب در دزدگیر(دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی )

آلارم کاذب (آلارمی که در حالت آماده باش دزدگیر فروشگاهی بدون حضور سارق و سرقت کالا شنیده می شود ) زمانی رخ می دهد که دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی نتواند امواج نویز را از امواج تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) تشخیص داده و با حضور کوچکترین نویز در اطراف خود به اشتباه حضور سارق را هشدار می دهد و با به صدا در آوردن بوق هشدار ، مدیر فروشگاه و مشتریان را متعجب می کند آلارم کاذب بدترین اتفاقی می باشد که می تواند برای دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی بیفتد زیرا با به صدا درآمدن هشدار دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی بدون اینکه سرقتی انجام شده باشد مشکلات زیر را به وجود می آورد .
1-ممکن است مشتری در حال عبور از بین دو آنتن برای خروج از فروشگاه باشد که دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) به صدا درآمده و شروع به هشدار می کند در این حال به یک مشتری خوب ممکن است اتهام دزدی زده باشد.
2- اگر مدیر فروشگاه چندین بار آلارم کاذب دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی را ببیند اعتماد خود را نسبت به عملکرد دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فرشگاهی از دست می دهد و دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی را مثل چوپان درووغگو و ممکن است حتی با تشخیص یک دزدی واقعی و به صدا در آمدن هشدار سرقت از جانب دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی مدیر فروشگاه اقدامی جهت جلوگیری از سرقت انجام ندهد .

3- سرعت بالای آشکار سازی دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی

سرعت آشکار سازی دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی بدین معناست که اجناس فروشگاه که تگ (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) امنیتی به آنها وصل شده است با هر سرعتی از میان دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی عبور کند ، دستگاه بوق هشدار خطر را به صدا در می آورد ؟ بطور طبیعی یکی از مشکلات اصلی که دزدگیرهای (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی معمولی وجود دارد سرعت آشکار سازی پایین آنها است بطوریکه اگر سارق با عجله از میان دزدگیر(دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی عبور کند دزدگیر(دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی قادر به شناسایی آن نیست. متاسفانه سرعت آشکار سازی در دزدگیر های (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی نامرغوب ، در زمان خرید مناسب است با گذشت زمان پایداری خود را از دست داده و سرعت آشکار سازی آنها کاهش می یابد


4- آشکار سازی چندین تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) به صورت همزمان در دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی

آشکار سازی چندین تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) به صورت همزمان بدان معناست که در صورتی که سارق چندین کالا را با هم سرقت نمود دزدگیر فروشگاهی قادر به شناسایی آنها باشد . متاسفانه در آشکار سازی چندین تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) به صورت همزمان در گذشته برندهای معتبر اروپایی و آمریکایی نیز دارای مشکل اساسی بودند و قادر به شناسایی چندین تگ به صورت همزمان نبودند و به راحتی می شد از آنها سرقت نمود اما با پیشرفت تکنولوژی این ایراد در گیتهای فروشگاهی برطرف گردیده بویژه گیتهای فروشگاهی و دزدگیرهای فروشگاهی am
5- فاصله پوشش دهی بیشتر در دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی
یکی از مسایل بسیار مهم در دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) های فروشگاهی میزان قدرت استاندارد فرستنده و گیرنده امواج دزدگیرهای (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی می باشد که تعیین کننده فاصله پوشش دهی درب خروجی فروشگاه می باشد . دزدگیر های (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی معمولی با قوی ترین تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) فروشگاهی فاصله بیشتر از 130 سانتی متر را پوشش نمی دهند این فاصله پوشش دهی در شرایط محیطی ایده آل می باشد و در صورتی که محیط آلوده به امواج نویز باشد این فاصله حتی کمتر هم می شود و اگر مدیر فروشگاه مستاجر باشد این مساله برای زمان جابجایی مشکل ساز شده و عملا دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی خریداری شده بی مصرف می شود ،
6- تنوع محصول بر اساس اصناف
هر صنفی دارای کالایی می باشد که خصوصیات آن با اصناف دیگر متفاوت است پس نمی توان برای تمامی اصناف از یک مدل دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی استفاده نمود که این بزرگترین اشتباهی است که شرکتهای فعال در این حوزه مرتکب می شوند و موجب نارضایتی مشتریان خود می شوند به عنوان مثال نمی توان دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی را که برای صنف پوشاک به کار می رود برای هایپر مارکتها ، فروشگاه کیف و کفش ، فروشگاه لوازم جانبی موبایل ، فروشگاه لوازم آرایشی و یا کتاب فروشی ها بکار برد البته باید توجه داشت علت آنکه از یک محصول برای اصناف مختلف استفاده می شود نداشتن سبد کالایی کامل از محصولات دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی )می باشد.


7- تاثیر ناپذیری دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی از تغییر دکوراسیون شاید از خود بپرسید که تغییر دکوراسیون چه ارتباطی به دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی دارد اما باید این نکته را بدانید که دزدگیر فروشگاهی یک وسیله ی الکترو مغناطیسی می باشد و محیط بر روی آن تاثیر مستقیم دارد بطوریکه دزدگیر های (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی معمول به علت آنالوگ بودن ، تنظیماتشان به هم ریخته و نیاز به حضور اپراتور برای تنظیم مجدد می باشد و برای هر بار تنظیم از شما مبلغی به عنوان اجرت تنظیم دریافت می کنند در حالی که دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی از برد های G2 ، KP21وkp23به علت دیجیتال بودن و تنظیمات کامپیوتری و هوشمند ، تغییرات محیط را احساس کرده و خود را نسبت به شرایط محیطی جدید مانند اضافه کردن تجهیزات برق و روشنایی و ... تطبیق می دهد و بدون نیاز به حضور اپراتور برای تنظیمات جدید به کار خود ادامه می دهد .


8- عملکرد مناسب در کنار تجهیزات برقی و فلزی و تگ های ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) ساکن

اگر دزدگیرهای (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) معمولی استفاده کرده باشید حتما دیده اید که با روشن کردن لامپ های متال یا کولر گازی یا باز و بسته شدن درب برقی یا آسانسور و پله برقی و افتادن تگ در کنار آنتن دزدگیر فروشگاهی شروع به صدا در آوردن آلارم خطر می کند این به این علت است که دزدگیر( دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی آنالوگ قادر به فیلتر کردن امواج نزدیک به فرکانس کاری دستگاه نیستند و نمی توانند در چنین مواقعی عملکرد مناسبی داشته باشد.


قیمت مناسب دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی

دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی کالایی برای تامین امنیت فروشگاهی شما می باشد . با خرید دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی که نتواند امنیت را تامین کند سرمایه شما را هدر می رود و علاوه بر هزینه ایی که بابت خرید آن کرده اید کالای شما نیز سرقت شده و شما در پایان سال با کسری قابل توجهی از موجودی انبار مواجه خواهید شد.


9-دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی ایرانی بودن و گارانتی معتبر

بیشتر دزدگیر(دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی که در کشور نصب شده به علت وارداتی بودن و نبود متخصص و نمایندگی اصلی در کشور فاقد گارانتی معتبر می باشد و شرکت های فروشنده آنها قادر به تعمیر آن نمی باشند لذا شرکت پارس افزار به عنوان تولید کننده دزدگیر (دزدگیر ضد سرقت ، آنتن ضد سرقت ، گیت ضد سرقت ، دزدگیرفروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ،گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر ، دزدگیر فروشگاهی ، آنتن فروشگاهی ، گیت فروشگاهی ، گیت ضد سرقت فروشگاهی ) فروشگاهی در کشور تمامی محصولات خود را 12 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط نموده و پس از گذشت مدت گارانتی در صورت بروز هر گونه مشکل فنی تمامی قسمت های معیوب را تعمیر می نماید .تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) فروشگاهی :
تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) فروشگاهی دارای انواع مختلفی می باشد که با توجه به کاربری فروشگاه یک یا چند مدل از آن مورد استفاده قرار می گیرد .
تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) فروشگاهی سخت معمولا برای صنف پوشاک و کیف و کفش ، لوازم خانگی مورد استفاده قرار می گیرد تگ های ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) سخت از سه قسمت اصلی : 1- بدنه از جنس مواد پلاستیکی (ABS ). 2- فقل مکانیکی. 3- واکنش گر مغناطیسی ( سیم پیچ و خازن ) تشکیل شده اند .
کیفیت و قیمت تگ های ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) فروشگاهی به عواملی که در بالا اشاره شد بستگی دارد . برای تشخیص تگ های( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) مرغوب از غیر مرغوب می توانید تگ ها را در موارد زیر با هم مقایسه کنید .

تگ های ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) مرغوب :
تگ های ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) دارای بدنه پلاستیکی تشکیل شده از مواد اولیه پتروشیمی می باشد . برای تشخیص اینکه در ساخت تگ ها ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) از مواد اولیه استفاده شده یا مواد بازیافتی ، از میزان سختی تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) می توان فهمید ، اگر بدنه تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) شکننده و سخت باشد یعنی خالص مواد اولیه آن پایین تر می باشد و اگر تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) نرم و غیر شکننده باشد یعنی از مواد اولیه نو در ساخت تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) استفاده شده است .
قفل مکانیکی از مهم ترین قسمت های تگ های ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) فروشگاهی سخت می باشد به طوری که اگر جنس قفل تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس )فروشگاهی از آلیاژ نا مناسب که دچار زنگ زدگی می شود استفاده گردد ، تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) پس از بسته شدن ممکن است هرگز باز نشود و فروشنده قادر به فروش کالا نگردد . برای قفل تگ های ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) مرغوب به دنبال نشانه های زیر باشید :
1. قدرت فنر تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) و طول تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) زیاد باشد و از آلیاژ مناسب در ساخت تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) استفاده شده باشد .
2. مکانیزم عملگر قفل تگ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) یک تکه و تراش خورده باشد
3 ساچمه های تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) از جنس فولاد ساخته شده باشد .
4. سوراخ درپوش تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) دارای قطر مناسب سوزن باشد و همچنین شیب مخروط تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) از طول فنر مطابقت کند .
لذا نشانه های قفل تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) نامرغوب را می توان در استفاده از فنر با آلیاژ نرم و قدرت و طول کم و مکانیزم عملگر پرس شده به جای تراش خورده و همچنین ساچمه های آهنی با آبکاری استیل دانست. معمولا تگ های ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) فروشگاهی نامرغوب بعد از چند بار باز و بسته شدن خاصیت فنری خود را از دست می دهند و فروشنده نمی تواند تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) را از روی لباسی که مشتری آن را خریداری کرده جدا کند.
قسمت مهم تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) قسمت سیم پیچ آن می باشد که در تگ های( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) مرغوب جنس سیم پیچ تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) از مس بوده و طول سیم آن بیشتر از نوع تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) نامرغوب است .

اما این نکته قابل اهمیت است که تست و شناسایی تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) مرغوب از تگ ( تک ، پک ، تگ امنیتی ، تگ ضد سرقت لباس ، تگ دزدگیر لباس یا آلارم لباس ) نامرغوب در تخصص شما نمی باشد و شما در خرید تگ فروشگاهی باید از مشاوره درست و صادقانه برخوردار باشید.

تکپکتگتگ امنیتیتگ ضد سرقتتگ ضد سرقت لباستگ دزدگیرتگ دزدگیر لباسآلارم لباسهشدار لباسدزدگیر ضدسرقتآنتن ضد سرقتگیت ضدسرقت

راه حلی برای جلوگیری از دزدی های کوچک در فروشگاههاجداکننده تگ چیست و چگونه عمل میکند ؟

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !