راهکارها و نرم افزارها

انواع راهکارهای نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر RFID و بارکد بر اساس نیازهای مشتریان اعم از سیستمهای انبارداری با RFID و سیستم مدیریت اموال با RFID و سیستم کارت نخفیف و باشگاه مشتریان با کارتهای شبکه شتاب و سیستم فروش کارت شارژ و ....

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !