کارتخوان یا READER

کارتخوان یا ریدر سخت افزاری است که از طریق آن کدها و اطلاعات کارتهای هوشمند مثل کارتهای مایفر و کارتهای ریدانلی و کارتهای برد بلند UHF و اسمارت کارتهای تماسی و کارتهای مغناطیسی و حتی کارتهای بارکدی و سایر کارتها خوانده می شود و جهت پردازش به کامپیوتر یا سخت افزار های دیگر منتقل می شود

کارت خوان و ریدر کارت هوشمندکارت خوان و ریدر کارت هوشمندریدر رومیزی 125KHz ریدر رومیزی 125KHz Encoder R/WEncoder R/Wریدر RFT200-2 PLUG&PLAY USB ریدر RFT200-2 PLUG&PLAY USB ریدر رومیزی 125KHZ مدل POLARISریدر رومیزی 125KHZ مدل POLARISریدر برد بلند 125KHZریدر برد بلند 125KHZID-20ID-12ID-20ID-12ریدر 125KHz مدل RFR300 (ماژول)ریدر 125KHz مدل RFR300 (ماژول)کارت خوان DRAGON DUALIکارت خوان DRAGON DUALIریدر رومیزی Mifare مدل RFT-230ریدر رومیزی Mifare مدل RFT-230ریدر رومیزی Mifareمدل RFT230-7ریدر رومیزی Mifareمدل RFT230-7کارت خوان NFC PAD DUALIکارت خوان NFC PAD DUALIریدر DUALI ABCM_TBریدر DUALI ABCM_TBریدر DE-ABCM6ریدر DE-ABCM6کارتخوان بلوتوث BT DUALIکارتخوان بلوتوث BT DUALIریدر مایفر RFT230-2 PLUG/PLAY ریدر مایفر RFT230-2 PLUG/PLAY ریدر Mifare مدل RFM130 ریدر Mifare مدل RFM130 ترمینال DUALI ITOUCH POPترمینال DUALI ITOUCH POPPDA پولاریس مدل Polaris 350-HPDA پولاریس مدل Polaris 350-HDE-620DE-620ریدر DUALI ABM5Sریدر DUALI ABM5SPDA پولاریس مدل Polaris 320PDA پولاریس مدل Polaris 320DE-950DE-950کارت خوان چند منظوره DE-635کارت خوان چند منظوره DE-635ریدر Active مدل MR3001ریدر Active مدل MR3001ریدرثابت UHF مدل MR6121Eریدرثابت UHF مدل MR6121EریدرUHF مدل MR6021EریدرUHF مدل MR6021Eریدر UHF مدل MR6021 ریدر UHF مدل MR6021 MR6011EMR6011EریدرUHF مدل MR6011ریدرUHF مدل MR6011ریدر/انکودر رومیزیUHF مدل TINYریدر/انکودر رومیزیUHF مدل TINYریدر4پورت UHF مدل MR6134ریدر4پورت UHF مدل MR6134آنتن UHF مدل MR651Cآنتن UHF مدل MR651Cآنتن برد بلند UHF مدل MR6528آنتن برد بلند UHF مدل MR6528ریدر HID OMNIKEY 3021ریدر HID OMNIKEY 3021ریدر مغناطیسی WBM-5000ریدر مغناطیسی WBM-5000ریدر مغناطیسی CRT-310 ریدر مغناطیسی CRT-310 انکودر کارت مگنت USB مدل WBH-2انکودر کارت مگنت USB مدل WBH-2ریدر کارت مگنت USB مدل WBT-137ریدر کارت مگنت USB مدل WBT-137ریدرRS232 مدل WBT--1370ریدرRS232 مدل WBT--1370ریدرترک 1و2و3 TTL مدل WBR--1A1ریدرترک 1و2و3 TTL مدل WBR--1A1ریدر ترک 1 TTL مدل WBR-1210ریدر ترک 1 TTL مدل WBR-1210ریدر 2 ترک PS2 مدل WBT-1351ریدر 2 ترک PS2 مدل WBT-1351ریدر ترک 2 TTL مدل WBR-1221ریدر ترک 2 TTL مدل WBR-1221

کارتخوانریدرREADERRFIDکارتخوان مگنتRFT200RFT230RFM130DE620WBT2170WBT1370SLR700MR6011MR6021کارتخوان اکتیوکارتخوان پسیوICODE

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !