بارکدخوان دیتا لاجیک مدل LITE

مشخصات بارکد خوان«Quick scan Lite QW2100»ساخت شر کتDatalogic یک بار کدخوان نوری و تک بعدی (1D) با سرعت خواندن بالا است که خط اسکن نازکتر و روشن تر آن این امکان را میدهد کاربران برای اسکن در زاویه گسترده ای بدون نیاز به افزایش فاصله نسبت به اسکن اقدام نمایند.

بارکدخوان دیتا لاجیک مدل LITEبارکدخوان دیتا لاجیک مدل LITEبارکدخوان دیتا لاجیک مدل LITEبارکدخوان دیتا لاجیک مدل LITEبارکدخوان دیتا لاجیک مدل LITE

مشخصات بارکدخوان دیتا لاجیک مدل LITE :

بارکد خوان«Quick scan Lite QW2100»ساخت شر کت Datalogic یک بار کدخوان نوری و تک بعدی (1D) با سرعت خواندن بالا است که خط اسکن نازکتر و روشن تر آن این امکان را میدهد کاربران برای اسکن در زاویه گسترده ای بدون نیاز به افزایش فاصله نسبت به اسکن اقدام نمایند.

صندوقفروشگاهCASHحسابداریکشو پولبارکدپوزفیشرسید مشتریلیبل پرینتربارکدخانبارکد خوانبارکدخوانبارکد خان

بارکدخوان لیزر با پایه زونریچ نرم افزار حسابداری فروشگاهی

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !