بارکدخوان نوری دوبعدی مدل 2200

بارکدخوان نوری دوبعدی مدل 2200W : با برد 200 متر سرعت 200 اسکن در ثانیه فاصله ی اسکن تا 35 سانتی متر اسکن بارکد ب دو صورت دستی و اتوماتیک حافظه ی قوی 15000 رکورد با کیفیت بسیار خوب و قیمت مناسب

بارکدخوان نوری دوبعدی مدل 2200

بارکدخوان نوری دوبعدی مدل 2200W :

با برد 200 متر
سرعت 200 اسکن در ثانیه
فاصله ی اسکن تا 35 سانتی متر
اسکن بارکد ب دو صورت دستی و اتوماتیک
حافظه ی قوی 15000 رکورد
با کیفیت بسیار خوب و قیمت مناسب

بارکد خواننوریlcdفیش پرینترلیبل پرینترصندوقکیبوردکشوپولاسکنرتاچ پوزAXIOM زونریچ مدل AB-88Hزونریچ مدل AB-88KIV

خنثی کننده لیبل RF و AMکارت خام pvc

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !