تگ بطری

تگ بطری ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) این تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد )مخصوص بطری های نوشیدنی می باشد. تگ بطری ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) دارای حلقه فلزی می باشد که این حلقه دور دهانه بطری بسته می شود. برای باز کردن تگ از دهانه بطری باید از تگ باز کن استفاده کرد.

تگ بطری

تگ بطری ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) : 

تگ بطری ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) برای جلوگیری از به سرقت رفتن اقلامی نظیر بطری های آبلیمو، انواع سرکه ها، نوشیدنی های گران قیمت و … باعث به وجود آمدن این نوع تگ شده است. در حقیقت تگ بطری ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) متشکل از یک تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) و یک بند می باشد که همانند یک بست پس از کشیده شدن قفل می شد.به هنگام اتصال این تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) به بدنه بطری باید توجه شود که بند لنیارد به مقدار کافی کشیده و محکم شود تا تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) از سر بطری خارج نشود و البته این نوع تگ    ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) در انواع طرحهای متفاوتی تولید شده است . کاربرد اصلی این تگ بطری ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) در فروشگاه های مواد غذایی می باشد.


تگتکپکصدفیشلمینی شلگلفیمستطیلیعینکقلمیپنسیلبندسرخودسنسورماتیکپانداجوهرییوفولنیاردجداکنندهلیبلخنثی کنندهدزدگیرآنتنگیت

تگ جواهرات

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !