تگ سنسورماتیک

توضیحات: این مدل تگها دارای گیرایی کمتری نسبت به سایر تگها میباشند اما نکته برتر آنها قفل و سوزنهای ویژه آنها است که امکان باز کردن آن توسط جداکننده های عادی فراهم نبوده و تنها با یک آچار مخصوص باز می شوند بنابراین امنیت بالاتری را به همراه دارند. این تگ فقط در نوع AM موجود است.

تگ سنسورماتیکتگ سنسورماتیکتگ سنسورماتیک

وضیحات:

این مدل تگ ها (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) دارای گیرایی کمتری نسبت به سایر تگهای موجود میباشد اما نکته قابل ذکر آنها قفل و سوزنهای ویژه آنها است که امکان باز کردن آن توسط جداکننده های عادی فراهم نبوده و تنها با یک آچار مخصوص باز می شوند بنابراین امنیت بالاتری را به همراه دارند. این تگ فقط در نوع AM موجود است. تتگ سنسورماتیک در دو ابعاد متوسط و بزرگ در بازار موجود می باشد که این تگ از قدرت گیرایی کمتری نسبت به تگهای دیگر برخوردار هست و فقط نوع قفل این تگ با دیگر تگها فرق میکند که قفل این تگ مکانیکی می باشد و با تگ بازکن مخصوص باز میشود تگ بازکن این مدل تگ در دو نوع دستی و برقی در بازار موجود می باشد .

تگتکپکصدفیشلمینی شلگلفیمستطیلیعینکقلمیپنسیلبندسرخودسنسورماتیکپانداجوهرییوفولنیاردجداکنندهلیبلخنثی کننده

گیت فروشگاهی Proglassجداکننده دستی تگ سنسورماتیک

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !