تگ عدسی

تگ عدسی : این تگ (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) فروشگاهی، یک مدل خوب از انواع تگ ریز بوده و بیشتر در نوع تگ RF موجود و بعنوان تگ ضد سرقت شال و روسری قابل استفاده می باشد. تگ عدسی در فروشگاه هایی با عرض ورودی کمتر از یک متر پیشنهاد میگردد. دامنه گیرایی تگ عدسی، یک متر می باشد

تگ عدسی

تگ عدسی :

این تگ (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) فروشگاهی ، یک مدل خوب از انواع تگ ریز بوده و بیشتر در نوع تگ RF موجود و بعنوان تگ ضد سرقت شال و روسری قابل استفاده می باشد.

تگ عدسی (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) در فروشگاه هایی با عرض ورودی کمتر از یک متر پیشنهاد میگردد.

دامنه گیرایی تگ عدسی (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) ، یک متر می باشد .

قطر تگ عدسی (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) : 34 میلیمیتر

فرکانس کاری تگ عدسی (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) : 4.7 مگاهرتز، 8.2 مگاهرتز، 58 کیلوهرتز

رنگ تگ عدسی (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) : در رنگهای سفید و طوسی و مشکلی

تگتکپکصدفیشلمینی شلگلفیمستطیلیعینکقلمیپنسیلبندسرخودسنسورماتیکپانداجوهرییوفولنیاردجداکنندهلیبلخنثی کنندهدزدگیرآنتنگیت

ریدر ترک 2 TTL مدل WBR-1221تگ مثلثی

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !