تگ مثلثی

تگ مثلثی ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ): علی رغم داشتن اندازه کوچک دارای گیرایی بالا و کیفیت خوب می باشد. تگ مثلثی دارای وزن سبکی هست که باعث شده به عنوان تگ محبوب برای شال و روسری به حساب آید و در بازار به عنوان تگ روسری و یا تگ شال هم شناخته می شود.

تگ مثلثیتگ مثلثی

تگ مثلثی ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) : 

تگ مثلثی ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) علی رغم داشتن اندازه کوچک دارای گیرایی بالا و کیفیت خوب می باشد. تگ مثلثی ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) دارای وزن سبکی هست که باعث شده به عنوان تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) محبوب برای شال و روسری به حساب آید و در بازار به عنوان تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) روسری و یا تگ     ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) شال هم شناخته می شود. تگ مثلثی ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) به نام های دیگر تگ دلتا ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) و تگ سه گوش ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) نیز معروف است. تگ مثلثی ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) به همراه پین و یا لنیارد قابل استفاده است که نمونه استفاده شده با لنیارد می تواند برای کیف و کفش و لوازم آشپزخانه نیز استفاده شود. 

تگتکپکصدفیشلمینی شلگلفیمستطیلیعینکقلمیپنسیلبندسرخودسنسورماتیکپانداجوهرییوفولنیاردجداکنندهلیبلخنثی کنندهدزدگیرآنتنگیت

تگ عدسیتگ جواهرات

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !