تگ مستطیلی کوچک و بزرگ

تگ مستزیلی (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) مناسب جهت انواع پوشاک، کیف و کفش، و کالاهای کوچک و بزرگ با قابلیت چسباندن برچسب روی آن. این نوع تگ های مستطیلی هم با پین (جهت پوشاک) و هم با بند (جهت کیف و کفش و کالاهای حلقه دار) قابل استفاده می باشد.

تگ مستطیلی کوچک و بزرگ

تگ (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) مستطیلی دارای سطح تخت و صاف است که می توان برچسب و بارکد را روی آن چسباند .  تگ مستطیلی (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) برای فروشگاه های لباس ، کیف و کفش مناسب است . تگ مستطیل (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) دارای ضخامت کم است و همین امر باعث استفاده از این تگ (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) برای لباس و پوشاک می باشد و از تا خوردگی و و قرار دادن آنها به سختی در قفسه ها جلوگیری میکند . همچنین میتوان با استفاده از لنیارد از این تگ مستطیلی (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) برای کیف و کفش هم استفاده کرد . مدل دیگری از این تگ های مستطیلی (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) در بازار وجود دارد که به نام « تگ مینی مربع » معروف است و دارای ابعاد 4*40*49 میلیمتری می باشد .

تگتکپکصدفیشلمینی شلگلفیمستطیلیعینکقلمیپنسیلبندسرخودسنسورماتیکپانداجوهرییوفولنیاردجداکنندهلیبلخنثی کنندهدزدگیرآنتنگیت

تگ گلفی با قطر 63 میلیمترتگ ویژه عینک با بازکننده مخصوص

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !