تگ ویژه عینک با بازکننده مخصوص

مشخصات فنی تگ (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) عینک: تکنولوژی: AM و RF ابعاد تگ عینک (تک،پک که به اشتباه رواج دارند): قطر تقریبی 20 الی 25 میلیمتری رنگ بندی تگ عینک(تک،پک که به اشتباه رواج دارند): سفید ، طوسی ، مشکی فرکانسهای متداول تگ عینک (تک،پک که به اشتباه رواج دارند): 8.2MHZ و 58KHZ

تگ ویژه عینک با بازکننده مخصوص

با توجه به ظرافت عینک ها نمیتوان از تگ های (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) دیگر برای آنها استفاده کرد . تگ عینک (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) برای این امر تعبیه شده است و به راحتی روی دسته عینک قرار میگیرد و هیچ گونه مزاحمتی را برای مشتریان ایجاد نمی کند . تگ عینک (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) با آچار مخصوص یا همان جدا کننده تگ (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) به راحتی باز و بسته می شود . جنس این آچار فلزی با دسته پلاستیکی است همچنین کاربرد این آچار هم برای تگ های (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) نوع AM و هم برای تگ های (تک،پک که به اشتباه رواج دارند) نوع RF مورد استفاده قرار میگیرد . 

تگتکپکصدفیشلمینی شلگلفیمستطیلیعینکقلمیپنسیلبندسرخودسنسورماتیکپانداجوهرییوفولنیاردجداکنندهلیبلخنثی کنندهدزدگیرآنتنگیت

تگ مستطیلی کوچک و بزرگتگ قلمی یا بند سرخود (پنسیل)

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !