جداکننده تگ

همانطور که میدانید تگ فروشگاهی بر روی کالای توسط صاحب مغازه بسته شده و قفل می شود . پس از آنکه مشتری کالا را انتخاب کرد ، فروشنده باید تگ را از کالا جداکند . برای جداکردن تگ فروشگاهی از اجناس از جداکننده استفاده می شود . مدل تگ فروشگاهی استفاده شده در فروشگاه تعین کننده نوع جداکننده است .

جداکننده تگجداکننده تگجداکننده تگ

محصولات موجود از جداکننده های تگ در پارس افزار :  

تگ باز کن قابلمه ای
تگ باز کن قلمی
تگ بازکن گلفی سوپرکسانی که جداکننده تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد )را برای بار اول میبینند تفاوت آنرا با یک تکه آهنربا متوجه نمیشوند و علت قیمت نسبتا بالای آن را درک نمیکنند. جداکننده تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) علارغم ظاهر بسیار ساده خود که از دو قسمت مغناطیس دائم ( آهنربا ) و بدنه تشکیل شده ، دارای مکانیزم پیشرفته و پیچیده ایی می باشد . آهنربایی که درون محفظه جداکننده تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) قرارگرفته یک تکه نیست و از قسمت های مختلفی تشکیل شده که درکنار یکدیگر چسبانده شده اند ، این حالت به تقویت قدرت آهنربا کمک میکند و هرچقدر این تکه آهنربا ها بیشتر و بزرگتر باشند میزان کشش جداکننده تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) بیشتر شده و تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) را سریع تر باز می کند.میزان قدرت میدان مغناطیسی جداکننده تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) را با واحد گاوس اندازه گیری می کنند که قوی ترین جداکننده تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) 11000 گاوس است . برای باز کردن تگ های ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) با قطر کم مانند تگ یوفو (x40 ) ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) به 7500 گواس ، برای تگهای ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) با قطر متوسط مانند تگ صدفی ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) به 9000 گاوس و برای تگ های بزرگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) مانند تگ گلف ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) به 10000 تا 11000 گاوس انرژی نیاز میباشد ، پس قدرت جداکننده تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) را با توجه به تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) مورد استفاده باید خریداری نمود .

اگر بخواهیم تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) فروشگاهی را دسته بندی کنیم می توان آن را به دو دسته تقسیم کرد :
1. تگ های ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد )فروشگاهی مگنتی (شامل تگ گلف ، تگ صدفی ، تگ پنسیل ، تگ مگا (عدسی ) ، تگ پاندا ، تگ یوفو (x40 ) ، تگ گریف x50 ، تگ اونی ، تگ مربعی ، تگ دلتا ( مثلثی )و ... )
2. تگ های خاص ( سنسورماتیک )
 جداکننده تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) ها نیز به دو دسته کلی مگنتی و سنسورماتیک تقسیم می شوند .
1. جداکننده تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) مگنتی :
مکانیزم تگ های ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) مگنتی به گونه ایی می باشد که حتما باید در میدان مغناطیسی آهنربایی با قدرت 7500 تا 11000 گاوس قرار بگیرند تا قفل تگ ها ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) باز شود.  اغلب شرکت ها بدون توجه به نوع تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) به سراغ قدرت بالاتر برای جداکننده تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) می روند تا بتواند انواع تگ ها ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) را باز کند . هرتگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد )فروشگاهی به جداکننده تگی ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) با قدرت مخصوص به خود نیاز دارد ، این جداکننده تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) باید دارای قدرت کشش بهینه باشد به گونه ایی که اگر قدرت آن کم باشد تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) فروشگاهی را باز نمیکند و اگر قدرت جداکننده تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد )  زیاد باشد طول عمر تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) را کم می کند و مکانیزم قفل تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) را پس از چند بار باز شدن از بین می برد .
2.جداکننده تگ سنسورماتیک :
تگ های ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) فروشگاهی سنسورماتیک دارای مکانیزم خاصی بوده که تنها توسط جداکننده تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) خود باز می شوند که این جداکننده تگ ها ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) به دو دسته جدا کننده تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) دستی و برقی تقسیم می شوند . از آنجا که این نوع تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) و جداکننده تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) در ایران خیلی رواج پیدا نکرده است لذا قیمت آن بالا بوده و مقرون به صرفه نیست .
تگتکپکصدفیشلمینی شلگلفیمستطیلیعینکقلمیپنسیلبندسرخودسنسورماتیکپانداجوهرییوفولنیاردجداکنندهلیبلخنثی کنندهدزدگیرآنتنگیت

لنیارد ( بند تگ )خنثی کننده لیبل RF و AM

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !