ریبون CS200

مشخصات ریبون CS 200 : ریبون Cs 200 در مدلهای متفاوت : 1 - k مشکی 2 - YMCK 3 - نقره 4 - طلایی

ریبون CS200

ريبون چيست؟

براي اينكه بتوانيم بر روي انواع برچسب چاپ كنيم بايد از جوهر مخصوص این کار که اصطلاحاً ریبون نام دارد، استفاده کنیم. همچنين براي هر نوع ليبل و چاپگر ، ريبون مخصوص وجود دارد تا بهترين كيفيت چاپ و ماندگاری به دست آيد . ریبون ها دارای شکل طاهری یکسانی هستند اما با توجه به مواد تشکیل‌دهنده آن دارای کاربردهای متفاوتی می‌باشند . 

 نوع ریبون  تعداد پنل 
 مشکیK  1000
 YMCK  400
 نقره  1000
 طلایی  1000

ریبونفیلمCSCS200پرینترچاپگرفارگوموادمصرفیمواد مصرفیموادمصرفی

ریبون و فیلم HDP5000ریبون CS320

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !