ریبون DTC400

مشخصات ریبون DTC400 : ریبون های DTC400 در دو نوع 1- K مشکی 2- YMCKO نوار فتوکپی Fargo DTC400 ID نیز به عنوان Printer Fargo Electronics DTC400 Ribbon Printer نامیده می شود

ریبون DTC400ریبون DTC400ریبون DTC400ریبون DTC400

مشخصات ریبون های DTC400 در دو نوع :

1- K مشکی
2- YMCKO

نوار فتوکپی Fargo DTC400 ID نیز به عنوان Printer Fargo Electronics DTC400 Ribbon Printer نامیده می شود .


تعداد پنل                                     نوع ریبون              

                        

  1000                                                 مشکی K  
   250                                                 YMCKO

ریبونفیلمDTC400DT400DC400TC400DTCDCDTTCپرینترچاپگرفارگوموادمصرفیمواد مصرفیموادمصرفی

ریبون HDP600ریدر رومیزی 125KHz

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !