ریدرترک 1و2و3 TTL مدل WBR--1A1

مشخصاتریدر کارت مگنت ترک 1و2و3 TTL مدل WBR--1A10: کارت خوان WBR-1A10 از استاندارد ISO7811/2 پشتیبانی می کند و فقط توانایی خواندن هر سه track کارت های مغناطیسی را دارا می باشد ، همچنین از درگاه ارتباطی TTL برای برقراری ارتباط استفاده می‌کند .

ریدرترک 1و2و3 TTL مدل WBR--1A1

مشخصات ریدر کارت مگنت ترک 1و2و3 TTL مدل WBR--1A10 :

کارت خوان WBR-1A10 از استاندارد ISO7811/2 پشتیبانی می کند و فقط توانایی خواندن هر سه track کارت های مغناطیسی را دارا می باشد ، همچنین از درگاه ارتباطی TTL برای برقراری ارتباط استفاده می‌کند .


کاربرد های ریدر کارت مگنت ترک 1و2و3 TTL مدل WBR--1A10 :

1- ساعت حضور و غیاب
2- کنترل دسترسی
3- سیستم عضویت
4- سیستم بانکی
5- ترمینال posویژگی های ریدر کارت مگنت ترک 1و2و3 TTL مدل WBR--1A10 :
1- توانایی خواندن کارت هنگام کشیدن از جلو و عقب
2- خواندن هر سه track کارت های مغناطیسی
3- درگاه ارتباطی RS-232
4- طراحی ساده و زیبا
5- مصرف کم انرژی

ریدرثابتکارتخوانکارت خوانمغناطیسیانکودرWBR-1221WBR-1210WBT-1351WBR--1A10WBT--1370WBT-1372WBM-5000CRT-310WBH-2172

ریدرRS232 مدل WBT--1370ریدر ترک 1 TTL مدل WBR-1210

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !