ریدر برد بلند 125KHZ

کارت خوان برد بلند توانایی خواندن کارتی های 125KHZ معمولی را به فاصله 30 الی 50 سانتی متری و کارت های ویژه را 50 الی 70 سانتی متری دارد همچنین بسته به نوع درگاه انتخابی یکی از پورت های ارتباطی RS232 یا RS485 یا wigand برای برقراری ارتباط استفاده می کند

ریدر برد بلند 125KHZ

مشخصات ریدر برد بلند 125KHZ :

کارت خوان برد بلند توانایی خواندن کارتی های 125KHZ معمولی را به فاصله 30 الی 50 سانتی متری و کارت های ویژه را 50 الی 70 سانتی متری دارد همچنین بسته به نوع درگاه انتخابی یکی از پورت های ارتباطی RS232 یا RS485 یا wigand برای برقراری ارتباط استفاده می کند


ریدررومیزی125KHzRFT200-0RFT200-2RFT200-7POLARIS RFT200-2 WigandID-20ID-12کارت خوان

ریدر رومیزی 125KHZ مدل POLARISID-20ID-12

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !