ریدر رومیزی 125KHZ مدل POLARIS

مشخصات کارت خوان PoLARIS RFT200-2 می توانند کارت های 125KHZ را به تنهایی بخواند و از درگاه ارتباطی wigand برای برقراری ارتباط استفاده کنند . ویژگی ها : 1- ارتباط از طریق wigand 2-کیفت ساخت خوب و نصب آسان 3- عدم توانایی نوشتن روی کارتهای 125KHZ

ریدر رومیزی 125KHZ مدل POLARIS

مشخصات ریدر رومیزی 125KHZ مدل POLARIS RFT200-2 Wigand :

کارت خوان PoLARIS RFT200-2 می توانند کارت های 125KHZ را به تنهایی بخواند و از درگاه ارتباطی wigand برای برقراری ارتباط استفاده کنند .

ویژگی های ریدر رومیزی 125KHZ مدل POLARIS RFT200-2 Wigand :
1- ارتباط از طریق wigand
2-کیفت ساخت خوب و نصب آسان
3- عدم توانایی نوشتن روی کارتهای 125KHZ

ریدررومیزی125KHzRFT200-0RFT200-2RFT200-7POLARIS RFT200-2 WigandID-20ID-12کارت خوان

ریدر RFT200-2 PLUG&PLAY USB ریدر برد بلند 125KHZ

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !