ریدر مغناطیسی CRT-310

مشخصات CRT-310: CRT-310 یک نوع کارت خوان با موتور کوچک است که از درگاه ارتباطی RS-232/USB برای ارتباط استفاده می‌کند. و مواردی نظیر سیستم های مالی ، ارتباطی ، مخابراتی ، پزشکی ، مالیاتی و غیره می تواند مورد استفاده قرار گیرد

ریدر مغناطیسی CRT-310

مشخصات CRT-310 :

CRT-310 یک نو ع کارت خوان با موتور کوچک است که از درگاه ارتباطی RS-232/USB برای ارتباط استفاده می‌کند. و مواردی نظیر سیستم های مالی ، ارتباطی ، مخابراتی ، پزشکی ، مالیاتی و غیره می تواند مورد استفاده قرار گیردویژگی های CRT-310 : 

1- طراحی ویژه برای محافظت از کارت خوان خارجی
2- امکان خارج کردن کارت از جلو و عقب
3- منطبق بر پروتکل ارتباطی چندگاه
 


 زمان زندگی سر مغناطیسی
 500،000 گذرگاه
 تماس با کارت IC
 300،000 گذرگاه
 تماس با کارت IC
 500،000 گذرگاه
 رابط ارتباطی
 RS-232 / USB
 منبع تغذیه
 DC 12V ± 5٪

ریدرثابتکارتخوانکارت خوانمغناطیسیانکودرWBR-1221WBR-1210WBT-1351WBR--1A10WBT--1370WBT-1372WBM-5000CRT-310WBH-2172

ریدر مغناطیسی WBM-5000انکودر کارت مگنت USB مدل WBH-2

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !