ریدر مغناطیسی WBM-5000

مشخصات WBM-5000 : سری WBM5000یک نوع کارت خوان ترکیبی با موتور کوچک است که از درگاه ارتباطی RS-232 برای ارتباط استفاده میکند.که توانایی خواندن کارتهای مغناطیسی، کارت های هوشمند تماسی (smart card) و mifare را دار می باشد .

ریدر مغناطیسی WBM-5000

مشخصات WBM-5000 :

سری WBM5000یک نو ع کارت خوان ترکیبی با موتور کوچک است که از درگاه ارتباطی RS-232 برای ارتباط استفاده میکند.که توانایی خواندن کارتهای مغناطیسی، کارت های هوشمند تماسی (smart card) و mifare را دار می باشد و مواردی نظیر سیستم های مالی ، ارتباطی ، مخابراتی ، پزشکی ، مالیاتی و غیره می تواند مورد استفاده قرار گیردویژگی های WBM-5000 :
1- عملکرد سه گانه رها سازی کارت از جلو، عقب ، ضبط و بلعیدن کارت
2- توانایی خواندن و نوشتن روی کارت های RF/IC
3- فقط توانایی خواندن کارت های مغناطیسی
4- تعمیر و نگهداری آسان


ریدرثابتکارتخوانکارت خوانمغناطیسیانکودرWBR-1221WBR-1210WBT-1351WBR--1A10WBT--1370WBT-1372WBM-5000CRT-310WBH-2172

ریدر HID OMNIKEY 3021ریدر مغناطیسی CRT-310

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !