ریدر کارت مگنت USB مدل WBT-137

مشخصاتریدر کارت مگنت 3 ترک RS232 مدل WBT--1370: کارت خوان WBT-1370 از استاندارد ISO7811/2 پشتیبانی می کند و فقط توانایی خواندن هر سه track کارت های مغناطیسی را دارا می باشد ، همچنین از درگاه ارتباطی USB برای برقراری ارتباط استفاده می‌کند.

ریدر کارت مگنت USB مدل WBT-137

مشخصات ریدر کارت مگنت USB مدل WBT-1372 :

کارت خوان WBT-1370 از استاندارد ISO7811/2 پشتیبانی می کند و فقط توانایی خواندن هر سه track کارت های مغناطیسی را دارا می باشد ، همچنین از درگاه ارتباطی USB برای برقراری ارتباط استفاده می‌کند .کاربرد های ریدر کارت مگنت USB مدل WBT-1372 :
1- ساعت حضور و غیاب
2-  سیستم عضویت
3- کنترل دسترسی
4- سیستم بانکی
5- ترمینال posویژگی های ریدر کارت مگنت USB مدل WBT-1372 :
1- توانایی خواندن کارت هنگام کشیدن از جلو و عقب  
2- خواندن هر سه track کارت های مغناطیسی
3- درگاه ارتباطی USB  
4- طراحی ساده و زیبا
5- مصرف کم انرژیریدرثابتکارتخوانکارت خوانمغناطیسیانکودرWBR-1221WBR-1210WBT-1351WBR--1A10WBT--1370WBT-1372WBM-5000CRT-310WBH-2172

انکودر کارت مگنت USB مدل WBH-2ریدرRS232 مدل WBT--1370

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !