ریدرRS232 مدل WBT--1370

مشخصاتریدر کارت مگنت 3 ترک RS232 مدل WBT--1370: کارت خوان WBT-1370 از استاندارد ISO7811/2 پشتیبانی می کند و توانایی خواندن هر سه track کارت های مغناطیسی را دارا می‌باشد ، همچنین از درگاه ارتباطی RS-232 برای برقراری ارتباط استفاده می‌کند .

ریدرRS232 مدل WBT--1370

مشخصات ریدر کارت مگنت 3 ترک RS232 مدل WBT--1370 :

کارت خوان WBT-1370 از استاندارد ISO7811/2 پشتیبانی می کند و توانایی خواندن هر سه track کارت های مغناطیسی را دارا می‌باشد ، همچنین از درگاه ارتباطی RS-232 برای برقراری ارتباط استفاده می‌کند .کاربرد های ریدر کارت مگنت 3 ترک RS232 مدل WBT--1370 : 

1- ساعت حضور و غیاب
2- کنترل دسترسی
3- سیستم عضویت
4- سیستم بانکی
5- ترمینال pos


ویژگی های ریدر کارت مگنت 3 ترک RS232 مدل WBT--1370 :
1- توانایی خواندن کارت هنگام کشیدن از جلو و عقب  
2- خواندن هر سه track کارت های مغناطیسی
3- درگاه ارتباطی RS-232
4- طراحی ساده و زیبا
5- مصرف کم انرژی ریدرثابتکارتخوانکارت خوانمغناطیسیانکودرWBR-1221WBR-1210WBT-1351WBR--1A10WBT--1370WBT-1372WBM-5000CRT-310WBH-2172

ریدر کارت مگنت USB مدل WBT-137ریدرترک 1و2و3 TTL مدل WBR--1A1

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !