فیش پرینتر زونریچ مدل AB-58 MK

مشخصات فیش پرینتر زونریچ مدل AB-58 MK : AB-58MK یک پرینتر حرارتی دارای درگاه ارتباطی serial ، parallel و USB می باشد که از سرعت چاپ خوب 60mm/s برخوردار می باشد ویژگی ها : 1- سرعت چاپ 60mm/s 2- عمر طولانی هد ( 100,000,000چاپ) ، قیمت مناسب و اقتصادی 3- وضوح چاپ 203DPI 4- پشتیبانی از چاپ بارکد

فیش پرینتر زونریچ مدل AB-58 MK

مشخصات فیش پرینتر زونریچ مدل AB-58 MK :

AB-58MK یک پرینتر حرارتی دارای درگاه ارتباطی serial ، parallel و USB می باشد که از سرعت چاپ خوب 60mm/s برخوردار می باشدویژگی های فیش پرینتر زونریچ مدل AB-58 MK  :
1- سرعت چاپ 60mm/s
2- عمر طولانی هد ( 100,000,000چاپ) ، قیمت مناسب و اقتصادی
3- وضوح چاپ 203DPI
4- پشتیبانی از چاپ بارکد
5-درگاه های ارتباطی serial ، parallel و USB
6- نداشتن درگاه ارتباطی Ethernet و برش خودکار کاغذ

صندوقفروشگاهCASHحسابداریکشو پولبارکدپوزفیشرسید مشتریلیبل پرینتربارکدخانبارکد خوانبارکدخوانبارکد خان

فیش پرینتر زونریچ مدل AB-88KIVفیش پرینتر زونریچ مدل AB-58 C

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !