لنیارد ( بند تگ )

در ابتدای لنیارد یک سوزن است که به جای سوزن و یا پین به تگ وصل میشود و فقط باجداکننده از تگ جدا می شود. انتهای لنیارد هم حلقه ای شکل است که باعث میشود این بند به حلقه محصول بسته شده و با توجه به جنس سیمی محکم بریده نشود ابعاد: بلند 30سانتیمتر، متوسط 17سانتیمتر، کوتاه 10سانتیمتر رنگبندی:سفید و مشکی

لنیارد ( بند تگ )لنیارد ( بند تگ )لنیارد ( بند تگ )لنیارد ( بند تگ )

لنیارد یا همان سیم بوکسل با روکش است که انواع تگ های سفت ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) نظیر تگ گلفی ، تگ صدفی ، تگ مستطیلی و ...را به محصولاتی که مثل کیف ، کفش ، کمربند و ... که تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) به آنها نمی چسبد را متصل می کند به این ترتیب که هر تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) شامل دو قسمت نری و مادگی است و برای نصب تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) بر روی لباس این دو قسمت از یکدیگر جدا شده و پوشاک در بین آنها قرار میگیرد و دو قسمت تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) چفت یکدیگر می شوند اما در محصولاتی که در بالا ذکر کردیم تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) به راحتی نمیتواند بر روی آنها قرار بگیرد و در اینجا لنیارد به عنوان جانشین قسمت نری تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) قرار میگیرد و به راحتی بدون آسیب رساندن به محصول به جای بند کفش از سوراخ کفش رد شده یا از سوراخ کمربند و یا بند کیف و تگ ( تک و پک که به اشتباه رواج دارد ) را به محصول متصل میکند . 

تگتکپکصدفیشلمینی شلگلفیمستطیلیعینکقلمیپنسیلبندسرخودسنسورماتیکپانداجوهرییوفولنیاردجداکنندهلیبلخنثی کنندهدزدگیرآنتنگیت

تگ یوفو X40 و X50جداکننده تگ

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !