نمایشگر مشتری LCD مشکی زونریچ

EPSON شبیه سازی سازگار است پشتیبانی از شخصیت چینی و نمایش گرافیکی 3 تنظیم طول برای قطب نما آداپتور محدوده ورودی گسترده ای برای استفاده آسان

نمایشگر مشتری LCD مشکی زونریچ

EPSON شبیه سازی سازگار است 


پشتیبانی از شخصیت چینی و نمایش گرافیکی

3 تنظیم طول برای قطب نما

آداپتور محدوده ورودی گسترده ای برای استفاده آسان

صندوقفروشگاهCASHحسابداریکشو پولبارکدپوزفیشرسید مشتریلیبل پرینتربارکدخانبارکد خوانبارکدخوانبارکد خان

نمایشگر مشتری LCD سفید بارکدخوان دو بعدی Graphon

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !