کارت تخفیف و باشگاه مشتریان

این راهکار متشکل از کارت مگنت ، دستگاه کارتخوان غیر بانکی و نرم افزار تحت وب باشگاه مشتریان می باشد. نرم افزار باشگاه مشتری دارای امکان ثبت مشخصات مشتری و ثبت سابقه خریدها و نیز برنامه ریزی و اعمال تخفیفات و امتیازات مختلف برای مشتریان می باشد شبکه تخفیف هوشمند بر اساس شناسایی سلایق مشتریان

کارت تخفیف و باشگاه مشتریان

این راهکار متشکل از کارت مگنت ، دستگاه کارتخوان غیر بانکی و نرم افزار تحت وب مدیریت مشتریان می باشد.
همانطور که بوسیله تبلیغات می توان مشتری ها را با مجموعه خود آشنا کنیم، بوسیله سیستم باشگاه مشتریان می توان آنها را به مشتری هلی دائمی و وفادار تبدیل نمود. بدین صورت که یک عدد کارت به مشتری داده می شود که بعد از هر خرید مبلغ آن داخل پوز (کارتخوان غیر بانکی) سیستم باشگاه وارد می شود. آنگاه دستگاه پوز درصد تخفیف مشتری و مبلغ قابل پرداخت را محاسبه و اعلام می کند. با این روش سوابق خرید مشتری در سیستم جمع آوری شده و با رسیدن به خرید های بیشتر می تواند درصد تخفیف خود را افزایش دهد.
سیستم باشگاه مشتریان مستقل از سیستم مالی و حسابداری عمل می کند، و محدودیت جفرافیایی ندارد. یعنی مجموعه باشگاه مشتریان به راحتی امکان اتصال به شعب شما حتی در خارج از کشور را دارد
از جمله امکانات سیستم باشگاه مشتریان، اشتراک گذاری مشتریان بین دو یا چند مجموعه می باشد بعنوان مثال:

مجموعه ای از مشتریان برای رستوران، آژانس مسافرتی، فروشگاه پوشاک، دندانپزشکی،کارواش و باشگاه ورزشی بوجود می آیند که در این مجموعه هر کدام از طرفین مشتری های خود را به سایر شرکا معرفی می کنند و در ازای آن درصدی از مبلغ خرید مشتری را از شریک خود دریافت می کنند.

مشتری نیز به دلیل خرید از داخل مجموعه درصدی تخفیف دریافت می کند. طرف سوم معامله نیز به دلیل حذف هزینه بازاریابی و تبلیغات علیرغم پرداخت پورسانت به شریک و تخفیف به مشتری بجز سود خود درصدی سود بیشتر می برد

20 هزینه بازاریابی و تبلیغات بدین صورت جایگزین می شود:

 10 درصد تخفیف به مشتری

5 درصد پورسانت شریک معرفی کننده

5 درصد کاهش هزینه های پذیرنده مشتری


دریافتکاتالوگ


برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید از طریق مشاهده وب سایت www.axessapp.net و یا تماس با شماره تلفن های زیر اقدام نمایید


021-22556836

021-22544088 

نرم افزارباشگاهمشتریکارت تخیفتخفیفباشگاه مشتریانوفاداریکارتاعتباریارزانکسب و کارموفقارزانبازاریابیفروشگاهجذبافزایش فروش

نرم افزار مدیریت و کنترل اموالگیت فروشگاهی AM

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !