کشوی پول زونریچ مدل ZQ-415D

مشخصات کشوی پول زونریچ مدل ZQ-415D: ZQ-415D یک کشوی پول نقد با سازگاری با نرم افزار های مختلف POS می باشد ویژگی ها : 1- سه وضعیت قفل 2- بدون سر صدا 3- چهار محفظه اسکانس و 6 محفظه سکه 4- محفظه قرار گیری چک 5- محفظه های جدا برای پول نقد و سکه

کشوی پول زونریچ مدل ZQ-415D

مشخصات کشوی پول زونریچ مدل ZQ-415D :

ZQ-415D یک کشوی پول نقد با سازگاری با نرم افزار های مختلف POS می باشد .ویژگی های کشوی پول زونریچ مدل ZQ-415D :
1- سه وضعیت قفل
2- بدون سر صدا
3- چهار محفظه اسکانس و 6 محفظه سکه
4- محفظه قرار گیری چک
5- محفظه های جدا برای پول نقد و سکه

صندوقفروشگاهCASHحسابداریکشو پولبارکدپوزفیشرسید مشتریلیبل پرینتربارکدخانبارکد خوانبارکدخوانبارکد خان

کیبورد POS زونریچ مدل ZQ-KB95 نمایشگر مشتری LCD سفید

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !