کیبورد POS زونریچ مدل ZQ-KB95

مشخصات کیبورد POS زونریچ مدل ZQ-KB95 (قابل -برنامه ریزی) : ZQ-KB95 صفحه کلید حرفه ای POS با استفاده آسان و عمر بالا است که شامل کارت خوان مغناطیسی ، پایه کارت و قفل می باشد ویژگی ها : 1- دارای 95 کلید 2- چهار حالت قفل 3-قابل برنامه ریزی

کیبورد POS زونریچ مدل ZQ-KB95

مشخصات کیبورد POS زونریچ مدل ZQ-KB95 (قابل -برنامه ریزی) :

ZQ-KB95 صفحه کلید حرفه ای POS با استفاده آسان و عمر بالا است که شامل کارت خوان مغناطیسی ، پایه کارت و قفل می باشدویژگی های کیبورد POS زونریچ مدل ZQ-KB95 (قابل -برنامه ریزی) :
1- دارای 95 کلید
2- چهار حالت قفل
3-قابل برنامه ریزی

صندوقفروشگاهCASHحسابداریکشو پولبارکدپوزفیشرسید مشتریلیبل پرینتربارکدخانبارکد خوانبارکدخوانبارکد خان

ALL in One زونریچ مدل ZQ-P1080کشوی پول زونریچ مدل ZQ-415D

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !