ارزان

مطالب مرتبط با ارزان

گیت فروشگاهی Proslim

گیت حفاظتی اسلیم که به عنوان RXهم شناخته می شود دستگاهی است مقرون به صرفه با تکنولوژی روز و طراحی زیبا

جداکننده دستی تگ سنسورماتیک

RFIDچه هست و چه نیست؟!:

کارت تخفیف و باشگاه مشتریان

رم افزار باشگاه مشتری دارای امکان ثبت مشخصات مشتری و ثبت سابقه خریدها و نیز برنامه ریزی و اعمال تخفیفات و امتیازات مختلف برای مشتریان می باشد

انواع گیت ها

برچسب‌های مورد استفاده در سیستم‌های مبتنی بر بارکد

لیبل ها چند دسته اند؟

انواع سیستم‌های شناسایی اتوماتیك

لیبل RF

لیبل RF بک نوع لیبل حفاظتی است که به علت قیمت پایین و ارزان در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد .

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !