ارزان

مطالب مرتبط با ارزان

انواع گیت ها

گیت فروشگاهی Proslim

گیت حفاظتی اسلیم که به عنوان RXهم شناخته می شود دستگاهی است مقرون به صرفه با تکنولوژی روز و طراحی زیبا

لیبل RF

لیبل RF بک نوع لیبل حفاظتی است که به علت قیمت پایین و ارزان در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد .

کارت تخفیف و باشگاه مشتریان

رم افزار باشگاه مشتری دارای امکان ثبت مشخصات مشتری و ثبت سابقه خریدها و نیز برنامه ریزی و اعمال تخفیفات و امتیازات مختلف برای مشتریان می باشد

RFIDچه هست و چه نیست؟!:

انواع سیستم‌های شناسایی اتوماتیك

لیبل ها چند دسته اند؟

برچسب‌های مورد استفاده در سیستم‌های مبتنی بر بارکد

جداکننده دستی تگ سنسورماتیک

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !