اعتباری

مطالب مرتبط با اعتباری

کارت اعتباری مغناطیسی و جلوگیری از هک آن

نکاتی در مورد روش ذخیره اطلاعات روی کارتهای مغناطیسی و امنیت این کارتها

کارت هوشمند چیست؟

کارت تخفیف و باشگاه مشتریان

رم افزار باشگاه مشتری دارای امکان ثبت مشخصات مشتری و ثبت سابقه خریدها و نیز برنامه ریزی و اعمال تخفیفات و امتیازات مختلف برای مشتریان می باشد

انواع سیستم‌های شناسایی اتوماتیك

ریبون CS320

ریبون CS320

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !