بارکدخان

مطالب مرتبط با بارکدخان

بارکدخوان دو بعدی Graphon

بارکدخوان دو بعدی Graphon مدل 4400

بارکدخوان لیزر با پایه زونریچ

بارکدخوان لیزر با پایه زونریچ ZQ-LS6000

تاچ پوز AXIOM

تاچ پوز AXIOM

ALL in One زونریچ مدل ZQ-P1080

ALL in One زونریچ مدل ZQ-P1080

صندوق فروشگاهی

ارائه صندوق فروشگاهی برای انجام عملیات فروش و حسابداری با استفاده از بارکد خوان و پوز و ارائه فیش و رسید به مشتری بهمراه کشو پول

نمایشگر مشتری LCD سفید

نمایشگر مشتری LCD سفید مدل ZQ--LCD2200

فیش پرینتر زونریچ مدل AB-88H

فیش پرینتر زونریچ مدل AB-88H

فیش پرینتر زونریچ مدل AB-88KIV

فیش پرینتر زونریچ مدل AB-88KIV

فیش پرینتر زونریچ مدل AB-58 C

فیش پرینتر زونریچ مدل AB-58 C

کیبورد POS زونریچ مدل ZQ-KB95

کیبورد POS زونریچ مدل ZQ-KB95 (قابل -برنامه ریزی)

کشوی پول زونریچ مدل ZQ-415D

کشوی پول زونریچ مدل ZQ-415D

بارکدخوان دیتا لاجیک مدل LITE

بارکدخوان دیتا لاجیک مدل LITE

فیش پرینتر زونریچ مدل AB-58 MK

فیش پرینتر زونریچ مدل AB-58 MK

ZQ-T9100

ZQ-T9100

نمایشگر مشتری LCD مشکی زونریچ

نمایشگر مشتری LCD مشکی زونریچ مدل -ZQ-LCD2200

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !