بارکد خوان

مطالب مرتبط با بارکد خوان

صندوق فروشگاهی

ارائه صندوق فروشگاهی برای انجام عملیات فروش و حسابداری با استفاده از بارکد خوان و پوز و ارائه فیش و رسید به مشتری بهمراه کشو پول

ZQ-T9100

ZQ-T9100

بارکد و تجهیزات بارکد

ارائه انواع بارکدخوان های نوری و لیزری و تجهیزات بارکد

کیبورد POS زونریچ مدل ZQ-KB95

کیبورد POS زونریچ مدل ZQ-KB95 (قابل -برنامه ریزی)

کشوی پول زونریچ مدل ZQ-415D

کشوی پول زونریچ مدل ZQ-415D

بارکدخوان نوری دوبعدی مدل 2200

بارکدخوان نوری دوبعدی مدل 2200

ALL in One زونریچ مدل ZQ-P1080

ALL in One زونریچ مدل ZQ-P1080

PDA پولاریس مدل Polaris 320

PDA پولاریس مدل Polaris 320-H/B

نمایشگر مشتری LCD سفید

نمایشگر مشتری LCD سفید مدل ZQ--LCD2200

بارکد خوان نوری دیتا لاجیک

بارکدخوان نوری دیتالاجیک با سرعت اسکن بالا

بارکدخوان دو بعدی Graphon

بارکدخوان دو بعدی Graphon مدل 4400

فیش پرینتر زونریچ مدل AB-58 MK

فیش پرینتر زونریچ مدل AB-58 MK

فیش پرینتر زونریچ مدل AB-88KIV

فیش پرینتر زونریچ مدل AB-88KIV

بارکدخوان لیزر با پایه زونریچ

بارکدخوان لیزر با پایه زونریچ ZQ-LS6000

تاچ پوز AXIOM

تاچ پوز AXIOM

PDA پولاریس مدل Polaris 350-H

PDA پولاریس مدل Polaris 350-H/B/R/P

فیش پرینتر زونریچ مدل AB-58 C

فیش پرینتر زونریچ مدل AB-58 C

بارکدخوان دیتا لاجیک مدل LITE

بارکدخوان دیتا لاجیک مدل LITE

نمایشگر مشتری LCD مشکی زونریچ

نمایشگر مشتری LCD مشکی زونریچ مدل -ZQ-LCD2200

فیش پرینتر زونریچ مدل AB-88H

فیش پرینتر زونریچ مدل AB-88H

بارکد خوان رومیزی هانیول

بارکد خوان رومیزی هانیول

RFIDچه هست و چه نیست؟!:

برچسب‌های مورد استفاده در سیستم‌های مبتنی بر بارکد

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !