بلوتوث BT DUALI

مطالب مرتبط با بلوتوث BT DUALI

ریدر مایفر RFT230-2 PLUG/PLAY

ریدر مایفر RFT230-2 PLUG/PLAY USB

ریدر DUALI ABM5S

ترمینال DUALI ITOUCH POP

ترمینال DUALI ITOUCH POP

ریدر رومیزی Mifareمدل RFT230-7

ریدر رومیزی Mifareمدل RFT230-7

کارت خوان چند منظوره DE-635

کارت خوان چند منظوره DE-635

ریدر DUALI ABCM_TB

ریدر DUALI ABCM_TB

ریدر DE-ABCM6

ریدر DE-ABCM6

کارت خوان DRAGON DUALI

کارت خوان DRAGON DUALI

کارتخوان بلوتوث BT DUALI

کارتخوان بلوتوث BT DUALI

ریدر Mifare مدل RFM130

ریدر Mifare مدل RFM130 (اینترنال)

DE-950

DE-950

ریدر رومیزی Mifare مدل RFT-230

ریدر رومیزی Mifare مدل RFT230-2 پورت -USB

DE-620

DE-620

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !