بلوتوث BT DUALI

مطالب مرتبط با بلوتوث BT DUALI

ریدر DUALI ABCM_TB

ریدر DUALI ABCM_TB

ریدر مایفر RFT230-2 PLUG/PLAY

ریدر مایفر RFT230-2 PLUG/PLAY USB

ریدر رومیزی Mifareمدل RFT230-7

ریدر رومیزی Mifareمدل RFT230-7

DE-620

DE-620

کارت خوان DRAGON DUALI

کارت خوان DRAGON DUALI

ریدر رومیزی Mifare مدل RFT-230

ریدر رومیزی Mifare مدل RFT230-2 پورت -USB

کارت خوان چند منظوره DE-635

کارت خوان چند منظوره DE-635

ریدر DE-ABCM6

ریدر DE-ABCM6

ترمینال DUALI ITOUCH POP

ترمینال DUALI ITOUCH POP

کارتخوان بلوتوث BT DUALI

کارتخوان بلوتوث BT DUALI

ریدر DUALI ABM5S

DE-950

DE-950

ریدر Mifare مدل RFM130

ریدر Mifare مدل RFM130 (اینترنال)

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !