ریدر

مطالب مرتبط با ریدر

ترمینال DUALI ITOUCH POP

ترمینال DUALI ITOUCH POP

ریدر HID OMNIKEY 3021

ریدر HID OMNIKEY 3021

ریدر برد بلند 125KHZ

ریدر برد بلند 125KHZ

ریدر/انکودر رومیزیUHF مدل TINY

Encoder R/W

Encoder R/W

DE-620

DE-620

ریدر کارت مگنت USB مدل WBT-137

ریدر کارت مگنت USB مدل WBT-1372

کارت خوان چند منظوره DE-635

کارت خوان چند منظوره DE-635

کارت هوشمند چیست؟

ریدر Active مدل MR3001

ریدر Active مدل MR3001

ریدر 125KHz مدل RFR300 (ماژول)

ریدر 125KHz مدل RFR300 (ماژول)

MR6011E

ریدر ترک 2 TTL مدل WBR-1221

ریدر کارت مگنت ترک 2 TTL مدل WBR-1221

آنتن UHF مدل MR651C

آنتن برد بلند UHF مدل MR651C

ریدر DUALI ABM5S

DE-950

DE-950

ریدر رومیزی 125KHz

ریدر رومیزی 125KHz مدل RFT200-0 پورت -سریال

کارتخوان بلوتوث BT DUALI

کارتخوان بلوتوث BT DUALI

ریدرUHF مدل MR6011

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6011

ریدرUHF مدل MR6021E

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6021E

کارت خوان NFC PAD DUALI

کارت خوان NFC PAD DUALI

نرم افزار مدیریت هوشمند انبار

نرم افزار انبار که بدون نیاز به اپراتور ورود و خروج کالا را از طریق سیستم RF و ریدر UHF کنترل می کند نرم افزار کنترل موجودی براساس سیستم RFID

ریدر مغناطیسی WBM-5000

WBM-5000

ریدر مغناطیسی CRT-310

CRT-310

ریدرثابت UHF مدل MR6121E

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6121E

ریدر رومیزی Mifareمدل RFT230-7

ریدر رومیزی Mifareمدل RFT230-7

ریدر Mifare مدل RFM130

ریدر Mifare مدل RFM130 (اینترنال)

PDA پولاریس مدل Polaris 320

PDA پولاریس مدل Polaris 320-H/B

ریدرRS232 مدل WBT--1370

ریدر کارت مگنت 3 ترک RS232 مدل WBT--1370

ریدر DE-ABCM6

ریدر DE-ABCM6

ریدر UHF مدل MR6021

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6021

آنتن برد بلند UHF مدل MR6528

آنتن برد بلند UHF مدل MR6528

ریدر DUALI ABCM_TB

ریدر DUALI ABCM_TB

ریدر 2 ترک PS2 مدل WBT-1351

ریدر کارت مگنت 2 ترک PS2 مدل WBT-1351

PDA پولاریس مدل Polaris 350-H

PDA پولاریس مدل Polaris 350-H/B/R/P

انکودر کارت مگنت USB مدل WBH-2

انکودر کارت مگنت USB مدل WBH-2172

کارت خوان DRAGON DUALI

کارت خوان DRAGON DUALI

ID-20ID-12

ID-20ID-12

ریدر مایفر RFT230-2 PLUG/PLAY

ریدر مایفر RFT230-2 PLUG/PLAY USB

ریدر رومیزی 125KHZ مدل POLARIS

ریدر رومیزی 125KHZ مدل POLARIS RFT200-2 Wigand

کارت تماسی ارجینال و اسمارت

ارائه انواع کارت های مغناطیسی هوشمند RF انواع کارت مایفر کارت مگنت

ریدر RFT200-2 PLUG&PLAY USB

ریدر RFT200-2 PLUG&PLAY USB 125KHZ

ریدر رومیزی Mifare مدل RFT-230

ریدر رومیزی Mifare مدل RFT230-2 پورت -USB

ریدر ترک 1 TTL مدل WBR-1210

ریدر کارت مگنت ترک 1 TTL مدل WBR-1210

ریدر4پورت UHF مدل MR6134

ریدر ثابت برد بلند 4پورت UHF مدل MR6134

ریدرترک 1و2و3 TTL مدل WBR--1A1

ریدر کارت مگنت ترک 1و2و3 TTL مدل WBR--1A10

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !