مایفر

مطالب مرتبط با مایفر

ریدر DE-ABCM6

ریدر DE-ABCM6

کارت NFC NTAG-203

کارت NFC NTAG-203

ریدر DUALI ABCM_TB

ریدر DUALI ABCM_TB

کارت ترکیبی هوشمند/مغناطیسی

کارت ترکیبی اسمارت و مغناطیسی

کارت هوشمند چیست؟

کارت خوان NFC PAD DUALI

کارت خوان NFC PAD DUALI

کارت تماسی ارجینال و اسمارت

ارائه انواع کارت های مغناطیسی هوشمند RF انواع کارت مایفر کارت مگنت

ریدر Mifare مدل RFM130

ریدر Mifare مدل RFM130 (اینترنال)

کارت بدون تماس مایفر

کارت بدون تماس مایفر

ریدر رومیزی Mifare مدل RFT-230

ریدر رومیزی Mifare مدل RFT230-2 پورت -USB

DE-620

DE-620

ریدر مایفر RFT230-2 PLUG/PLAY

ریدر مایفر RFT230-2 PLUG/PLAY USB

کارت ترکیبی کنتاکت / کنتاکتلس

کارت هایبرید یا ترکیبی با چیپهای مختلف کنتاکتلس + اسمارت کنتاکت

کارت خوان DRAGON DUALI

کارت خوان DRAGON DUALI

ترمینال DUALI ITOUCH POP

ترمینال DUALI ITOUCH POP

کارت ترکیبی بدون تماس/مغناطیس

کارت ترکیبی بدون تماس+مغناطیسی

ریدر رومیزی Mifareمدل RFT230-7

ریدر رومیزی Mifareمدل RFT230-7

RFIDچه هست و چه نیست؟!:

ریدر DUALI ABM5S

کارتخوان بلوتوث BT DUALI

کارتخوان بلوتوث BT DUALI

کارت ICODE

کارت ICODE

DE-950

DE-950

کارت خوان چند منظوره DE-635

کارت خوان چند منظوره DE-635

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !