مایفر

مطالب مرتبط با مایفر

کارت خوان چند منظوره DE-635

کارت خوان چند منظوره DE-635

DE-620

DE-620

کارت NFC NTAG-203

کارت NFC NTAG-203

ریدر DE-ABCM6

ریدر DE-ABCM6

کارت تماسی ارجینال و اسمارت

ارائه انواع کارت های مغناطیسی هوشمند RF انواع کارت مایفر کارت مگنت

ریدر رومیزی Mifareمدل RFT230-7

ریدر رومیزی Mifareمدل RFT230-7

کارت ترکیبی کنتاکت / کنتاکتلس

کارت هایبرید یا ترکیبی با چیپهای مختلف کنتاکتلس + اسمارت کنتاکت

ریدر DUALI ABCM_TB

ریدر DUALI ABCM_TB

کارت خوان DRAGON DUALI

کارت خوان DRAGON DUALI

ریدر Mifare مدل RFM130

ریدر Mifare مدل RFM130 (اینترنال)

کارت هوشمند چیست؟

کارت بدون تماس مایفر

کارت بدون تماس مایفر

ریدر رومیزی Mifare مدل RFT-230

ریدر رومیزی Mifare مدل RFT230-2 پورت -USB

ریدر مایفر RFT230-2 PLUG/PLAY

ریدر مایفر RFT230-2 PLUG/PLAY USB

DE-950

DE-950

کارت خوان NFC PAD DUALI

کارت خوان NFC PAD DUALI

RFIDچه هست و چه نیست؟!:

کارتخوان بلوتوث BT DUALI

کارتخوان بلوتوث BT DUALI

ترمینال DUALI ITOUCH POP

ترمینال DUALI ITOUCH POP

کارت ترکیبی بدون تماس/مغناطیس

کارت ترکیبی بدون تماس+مغناطیسی

کارت ICODE

کارت ICODE

ریدر DUALI ABM5S

کارت ترکیبی هوشمند/مغناطیسی

کارت ترکیبی اسمارت و مغناطیسی

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !