وفاداری

مطالب مرتبط با وفاداری

کارت تخفیف و باشگاه مشتریان

رم افزار باشگاه مشتری دارای امکان ثبت مشخصات مشتری و ثبت سابقه خریدها و نیز برنامه ریزی و اعمال تخفیفات و امتیازات مختلف برای مشتریان می باشد

ترمینال DUALI ITOUCH POP

ترمینال DUALI ITOUCH POP

کارت مغناطیسی

کارت مغناطیسی

کارت خوان NFC PAD DUALI

کارت خوان NFC PAD DUALI

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !