کارتخوان

مطالب مرتبط با کارتخوان

ریدرترک 1و2و3 TTL مدل WBR--1A1

ریدر کارت مگنت ترک 1و2و3 TTL مدل WBR--1A10

ریدر/انکودر رومیزیUHF مدل TINY

ریدر Active مدل MR3001

ریدر Active مدل MR3001

ریدر UHF مدل MR6021

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6021

کارتخوان بلوتوث BT DUALI

کارتخوان بلوتوث BT DUALI

ریدرRS232 مدل WBT--1370

ریدر کارت مگنت 3 ترک RS232 مدل WBT--1370

ریدرUHF مدل MR6021E

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6021E

ریدر کارت مگنت USB مدل WBT-137

ریدر کارت مگنت USB مدل WBT-1372

کارت خوان NFC PAD DUALI

کارت خوان NFC PAD DUALI

ریدر 2 ترک PS2 مدل WBT-1351

ریدر کارت مگنت 2 ترک PS2 مدل WBT-1351

انکودر کارت مگنت USB مدل WBH-2

انکودر کارت مگنت USB مدل WBH-2172

ریدرثابت UHF مدل MR6121E

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6121E

MR6011E

کارت بدون تماس مایفر

کارت بدون تماس مایفر

ریدر HID OMNIKEY 3021

ریدر HID OMNIKEY 3021

ریدر مغناطیسی CRT-310

CRT-310

کارت ترکیبی کنتاکت / کنتاکتلس

کارت هایبرید یا ترکیبی با چیپهای مختلف کنتاکتلس + اسمارت کنتاکت

ریدر ترک 2 TTL مدل WBR-1221

ریدر کارت مگنت ترک 2 TTL مدل WBR-1221

PDA پولاریس مدل Polaris 320

PDA پولاریس مدل Polaris 320-H/B

ریدر ترک 1 TTL مدل WBR-1210

ریدر کارت مگنت ترک 1 TTL مدل WBR-1210

کارت تماسی ارجینال و اسمارت

ارائه انواع کارت های مغناطیسی هوشمند RF انواع کارت مایفر کارت مگنت

کارت ترکیبی بدون تماس/مغناطیس

کارت ترکیبی بدون تماس+مغناطیسی

ریدرUHF مدل MR6011

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6011

کارت تخفیف و باشگاه مشتریان

رم افزار باشگاه مشتری دارای امکان ثبت مشخصات مشتری و ثبت سابقه خریدها و نیز برنامه ریزی و اعمال تخفیفات و امتیازات مختلف برای مشتریان می باشد

ریدر مغناطیسی WBM-5000

WBM-5000

ریدر4پورت UHF مدل MR6134

ریدر ثابت برد بلند 4پورت UHF مدل MR6134

آنتن برد بلند UHF مدل MR6528

آنتن برد بلند UHF مدل MR6528

کارت هوشمند چیست؟

کارت ترکیبی اسمارت/ مغناطیسی

PDA پولاریس مدل Polaris 350-H

PDA پولاریس مدل Polaris 350-H/B/R/P

آنتن UHF مدل MR651C

آنتن برد بلند UHF مدل MR651C

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !