کارتخوان

مطالب مرتبط با کارتخوان

ریدر Active مدل MR3001

ریدر Active مدل MR3001

ریدر ترک 1 TTL مدل WBR-1210

ریدر کارت مگنت ترک 1 TTL مدل WBR-1210

آنتن UHF مدل MR651C

آنتن برد بلند UHF مدل MR651C

ریدرترک 1و2و3 TTL مدل WBR--1A1

ریدر کارت مگنت ترک 1و2و3 TTL مدل WBR--1A10

کارت خوان NFC PAD DUALI

کارت خوان NFC PAD DUALI

ریدرRS232 مدل WBT--1370

ریدر کارت مگنت 3 ترک RS232 مدل WBT--1370

کارت بدون تماس مایفر

کارت بدون تماس مایفر

آنتن برد بلند UHF مدل MR6528

آنتن برد بلند UHF مدل MR6528

کارتخوان بلوتوث BT DUALI

کارتخوان بلوتوث BT DUALI

انکودر کارت مگنت USB مدل WBH-2

انکودر کارت مگنت USB مدل WBH-2172

ریدر مغناطیسی WBM-5000

WBM-5000

ریدرثابت UHF مدل MR6121E

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6121E

PDA پولاریس مدل Polaris 320

PDA پولاریس مدل Polaris 320-H/B

ریدر UHF مدل MR6021

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6021

MR6011E

PDA پولاریس مدل Polaris 350-H

PDA پولاریس مدل Polaris 350-H/B/R/P

ریدرUHF مدل MR6011

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6011

ریدرUHF مدل MR6021E

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6021E

کارت تخفیف و باشگاه مشتریان

رم افزار باشگاه مشتری دارای امکان ثبت مشخصات مشتری و ثبت سابقه خریدها و نیز برنامه ریزی و اعمال تخفیفات و امتیازات مختلف برای مشتریان می باشد

کارت ترکیبی بدون تماس/مغناطیس

کارت ترکیبی بدون تماس+مغناطیسی

ریدر 2 ترک PS2 مدل WBT-1351

ریدر کارت مگنت 2 ترک PS2 مدل WBT-1351

ریدر HID OMNIKEY 3021

ریدر HID OMNIKEY 3021

کارت ترکیبی اسمارت/ مغناطیسی

ریدر4پورت UHF مدل MR6134

ریدر ثابت برد بلند 4پورت UHF مدل MR6134

ریدر/انکودر رومیزیUHF مدل TINY

کارت ترکیبی کنتاکت / کنتاکتلس

کارت هایبرید یا ترکیبی با چیپهای مختلف کنتاکتلس + اسمارت کنتاکت

ریدر ترک 2 TTL مدل WBR-1221

ریدر کارت مگنت ترک 2 TTL مدل WBR-1221

ریدر کارت مگنت USB مدل WBT-137

ریدر کارت مگنت USB مدل WBT-1372

کارت هوشمند چیست؟

کارت تماسی ارجینال و اسمارت

ارائه انواع کارت های مغناطیسی هوشمند RF انواع کارت مایفر کارت مگنت

ریدر مغناطیسی CRT-310

CRT-310

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !