کارت خان

مطالب مرتبط با کارت خان

ریدرUHF مدل MR6011

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6011

ریدر UHF مدل MR6021

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6021

PDA پولاریس مدل Polaris 350-H

PDA پولاریس مدل Polaris 350-H/B/R/P

ریدر/انکودر رومیزیUHF مدل TINY

PDA پولاریس مدل Polaris 320

PDA پولاریس مدل Polaris 320-H/B

آنتن برد بلند UHF مدل MR6528

آنتن برد بلند UHF مدل MR6528

ریدر HID OMNIKEY 3021

ریدر HID OMNIKEY 3021

آنتن UHF مدل MR651C

آنتن برد بلند UHF مدل MR651C

ریدر4پورت UHF مدل MR6134

ریدر ثابت برد بلند 4پورت UHF مدل MR6134

MR6011E

ریدرثابت UHF مدل MR6121E

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6121E

ریدر Active مدل MR3001

ریدر Active مدل MR3001

کارت خوان NFC PAD DUALI

کارت خوان NFC PAD DUALI

کارت خوان چند منظوره DE-635

کارت خوان چند منظوره DE-635

ریدرUHF مدل MR6021E

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6021E

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !