کارت خوان

مطالب مرتبط با کارت خوان

کارتخوان بلوتوث BT DUALI

کارتخوان بلوتوث BT DUALI

ریدر رومیزی Mifareمدل RFT230-7

ریدر رومیزی Mifareمدل RFT230-7

ریدرترک 1و2و3 TTL مدل WBR--1A1

ریدر کارت مگنت ترک 1و2و3 TTL مدل WBR--1A10

چاپگر CS-200e

چاپگر CS-200e

ریدر Active مدل MR3001

ریدر Active مدل MR3001

ریدر Mifare مدل RFM130

ریدر Mifare مدل RFM130 (اینترنال)

DE-620

DE-620

ریدر رومیزی 125KHz

ریدر رومیزی 125KHz مدل RFT200-0 پورت -سریال

ریدر کارت مگنت USB مدل WBT-137

ریدر کارت مگنت USB مدل WBT-1372

ریدر برد بلند 125KHZ

ریدر برد بلند 125KHZ

چاپگر DTC4500e

چاپگر DTC4500e

کارت ترکیبی کنتاکت / کنتاکتلس

کارت هایبرید یا ترکیبی با چیپهای مختلف کنتاکتلس + اسمارت کنتاکت

ریدرUHF مدل MR6021E

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6021E

ریدر رومیزی 125KHZ مدل POLARIS

ریدر رومیزی 125KHZ مدل POLARIS RFT200-2 Wigand

کارت اعتباری مغناطیسی و جلوگیری از هک آن

نکاتی در مورد روش ذخیره اطلاعات روی کارتهای مغناطیسی و امنیت این کارتها

MR6011E

ریدر4پورت UHF مدل MR6134

ریدر ثابت برد بلند 4پورت UHF مدل MR6134

DE-950

DE-950

کارت بدون تماس مایفر

کارت بدون تماس مایفر

ریدر ترک 2 TTL مدل WBR-1221

ریدر کارت مگنت ترک 2 TTL مدل WBR-1221

ترمینال DUALI ITOUCH POP

ترمینال DUALI ITOUCH POP

ریدر رومیزی Mifare مدل RFT-230

ریدر رومیزی Mifare مدل RFT230-2 پورت -USB

انواع سیستم‌های شناسایی اتوماتیك

ریدر 125KHz مدل RFR300 (ماژول)

ریدر 125KHz مدل RFR300 (ماژول)

کارت هوشمند چیست؟

ریدر مغناطیسی CRT-310

CRT-310

ID-20ID-12

ID-20ID-12

ریدر 2 ترک PS2 مدل WBT-1351

ریدر کارت مگنت 2 ترک PS2 مدل WBT-1351

کارت خوان DRAGON DUALI

کارت خوان DRAGON DUALI

آنتن برد بلند UHF مدل MR6528

آنتن برد بلند UHF مدل MR6528

ریدر مغناطیسی WBM-5000

WBM-5000

ریدرUHF مدل MR6011

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6011

کارت ترکیبی اسمارت/ مغناطیسی

ریدرثابت UHF مدل MR6121E

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6121E

RFIDچه هست و چه نیست؟!:

بارکد و تجهیزات بارکد

ارائه انواع بارکدخوان های نوری و لیزری و تجهیزات بارکد

ریدر RFT200-2 PLUG&PLAY USB

ریدر RFT200-2 PLUG&PLAY USB 125KHZ

کارت خوان NFC PAD DUALI

کارت خوان NFC PAD DUALI

ریدر DE-ABCM6

ریدر DE-ABCM6

ریدر/انکودر رومیزیUHF مدل TINY

Encoder R/W

Encoder R/W

ریدر DUALI ABM5S

آنتن UHF مدل MR651C

آنتن برد بلند UHF مدل MR651C

کارت ترکیبی بدون تماس/مغناطیس

کارت ترکیبی بدون تماس+مغناطیسی

کیبورد POS زونریچ مدل ZQ-KB95

کیبورد POS زونریچ مدل ZQ-KB95 (قابل -برنامه ریزی)

PDA پولاریس مدل Polaris 320

PDA پولاریس مدل Polaris 320-H/B

چاپگر DTC-1000

چاپگر DTC-1000

ریدر HID OMNIKEY 3021

ریدر HID OMNIKEY 3021

کارت خوان چند منظوره DE-635

کارت خوان چند منظوره DE-635

ریدر ترک 1 TTL مدل WBR-1210

ریدر کارت مگنت ترک 1 TTL مدل WBR-1210

ریدر مایفر RFT230-2 PLUG/PLAY

ریدر مایفر RFT230-2 PLUG/PLAY USB

PDA پولاریس مدل Polaris 350-H

PDA پولاریس مدل Polaris 350-H/B/R/P

ریدرRS232 مدل WBT--1370

ریدر کارت مگنت 3 ترک RS232 مدل WBT--1370

ریدر UHF مدل MR6021

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6021

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !