کارت خوان

مطالب مرتبط با کارت خوان

کارتخوان بلوتوث BT DUALI

کارتخوان بلوتوث BT DUALI

ریدر ترک 1 TTL مدل WBR-1210

ریدر کارت مگنت ترک 1 TTL مدل WBR-1210

ریدر Active مدل MR3001

ریدر Active مدل MR3001

ریدرترک 1و2و3 TTL مدل WBR--1A1

ریدر کارت مگنت ترک 1و2و3 TTL مدل WBR--1A10

کارت ترکیبی کنتاکت / کنتاکتلس

کارت هایبرید یا ترکیبی با چیپهای مختلف کنتاکتلس + اسمارت کنتاکت

ریدر مغناطیسی WBM-5000

WBM-5000

کارت بدون تماس مایفر

کارت بدون تماس مایفر

ریدر کارت مگنت USB مدل WBT-137

ریدر کارت مگنت USB مدل WBT-1372

ریدر 2 ترک PS2 مدل WBT-1351

ریدر کارت مگنت 2 ترک PS2 مدل WBT-1351

ریدرUHF مدل MR6021E

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6021E

ریدر DUALI ABM5S

ریدر 125KHz مدل RFR300 (ماژول)

ریدر 125KHz مدل RFR300 (ماژول)

RFIDچه هست و چه نیست؟!:

آنتن UHF مدل MR651C

آنتن برد بلند UHF مدل MR651C

کارت ترکیبی بدون تماس/مغناطیس

کارت ترکیبی بدون تماس+مغناطیسی

ریدر/انکودر رومیزیUHF مدل TINY

کارت هوشمند چیست؟

Encoder R/W

Encoder R/W

ریدرRS232 مدل WBT--1370

ریدر کارت مگنت 3 ترک RS232 مدل WBT--1370

ریدر ترک 2 TTL مدل WBR-1221

ریدر کارت مگنت ترک 2 TTL مدل WBR-1221

کارت خوان NFC PAD DUALI

کارت خوان NFC PAD DUALI

ریدر Mifare مدل RFM130

ریدر Mifare مدل RFM130 (اینترنال)

انواع سیستم‌های شناسایی اتوماتیك

ریدر HID OMNIKEY 3021

ریدر HID OMNIKEY 3021

ریدر رومیزی 125KHz

ریدر رومیزی 125KHz مدل RFT200-0 پورت -سریال

ریدر RFT200-2 PLUG&PLAY USB

ریدر RFT200-2 PLUG&PLAY USB 125KHZ

ریدر رومیزی 125KHZ مدل POLARIS

ریدر رومیزی 125KHZ مدل POLARIS RFT200-2 Wigand

چاپگر DTC-1000

چاپگر DTC-1000

کارت ترکیبی اسمارت/ مغناطیسی

کارت خوان چند منظوره DE-635

کارت خوان چند منظوره DE-635

PDA پولاریس مدل Polaris 350-H

PDA پولاریس مدل Polaris 350-H/B/R/P

ریدر برد بلند 125KHZ

ریدر برد بلند 125KHZ

ریدر رومیزی Mifareمدل RFT230-7

ریدر رومیزی Mifareمدل RFT230-7

ریدر DE-ABCM6

ریدر DE-ABCM6

DE-620

DE-620

ریدر رومیزی Mifare مدل RFT-230

ریدر رومیزی Mifare مدل RFT230-2 پورت -USB

PDA پولاریس مدل Polaris 320

PDA پولاریس مدل Polaris 320-H/B

ریدرUHF مدل MR6011

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6011

ID-20ID-12

ID-20ID-12

چاپگر CS-200e

چاپگر CS-200e

کارت اعتباری مغناطیسی و جلوگیری از هک آن

نکاتی در مورد روش ذخیره اطلاعات روی کارتهای مغناطیسی و امنیت این کارتها

ریدرثابت UHF مدل MR6121E

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6121E

ترمینال DUALI ITOUCH POP

ترمینال DUALI ITOUCH POP

بارکد و تجهیزات بارکد

ارائه انواع بارکدخوان های نوری و لیزری و تجهیزات بارکد

ریدر مغناطیسی CRT-310

CRT-310

چاپگر DTC4500e

چاپگر DTC4500e

MR6011E

ریدر مایفر RFT230-2 PLUG/PLAY

ریدر مایفر RFT230-2 PLUG/PLAY USB

کیبورد POS زونریچ مدل ZQ-KB95

کیبورد POS زونریچ مدل ZQ-KB95 (قابل -برنامه ریزی)

آنتن برد بلند UHF مدل MR6528

آنتن برد بلند UHF مدل MR6528

کارت خوان DRAGON DUALI

کارت خوان DRAGON DUALI

ریدر4پورت UHF مدل MR6134

ریدر ثابت برد بلند 4پورت UHF مدل MR6134

DE-950

DE-950

ریدر UHF مدل MR6021

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6021

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !