کسب و کار

مطالب مرتبط با کسب و کار

کارت تخفیف و باشگاه مشتریان

رم افزار باشگاه مشتری دارای امکان ثبت مشخصات مشتری و ثبت سابقه خریدها و نیز برنامه ریزی و اعمال تخفیفات و امتیازات مختلف برای مشتریان می باشد

آنتن UHF مدل MR651C

آنتن برد بلند UHF مدل MR651C

بارکد خوان رومیزی هانیول

بارکد خوان رومیزی هانیول

راه حلی برای جلوگیری از دزدی های کوچک در فروشگاهها

آنتن برد بلند UHF مدل MR6528

آنتن برد بلند UHF مدل MR6528

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !