کسب و کار

مطالب مرتبط با کسب و کار

آنتن UHF مدل MR651C

آنتن برد بلند UHF مدل MR651C

بارکد خوان رومیزی هانیول

بارکد خوان رومیزی هانیول

آنتن برد بلند UHF مدل MR6528

آنتن برد بلند UHF مدل MR6528

کارت تخفیف و باشگاه مشتریان

رم افزار باشگاه مشتری دارای امکان ثبت مشخصات مشتری و ثبت سابقه خریدها و نیز برنامه ریزی و اعمال تخفیفات و امتیازات مختلف برای مشتریان می باشد

راه حلی برای جلوگیری از دزدی های کوچک در فروشگاهها

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !