RFID

مطالب مرتبط با RFID

MR6011E

چاپگر HDP-5000

چاپگر HDP-5000

چاپگر CS-200e

چاپگر CS-200e

PDA پولاریس مدل Polaris 350-H

PDA پولاریس مدل Polaris 350-H/B/R/P

PDA پولاریس مدل Polaris 320

PDA پولاریس مدل Polaris 320-H/B

انواع سیستم‌های شناسایی اتوماتیك

آنتن برد بلند UHF مدل MR6528

آنتن برد بلند UHF مدل MR6528

نرم افزار مدیریت هوشمند انبار

نرم افزار انبار که بدون نیاز به اپراتور ورود و خروج کالا را از طریق سیستم RF و ریدر UHF کنترل می کند نرم افزار کنترل موجودی براساس سیستم RFID

ریدر UHF مدل MR6021

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6021

ریدرUHF مدل MR6011

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6011

RFIDچه هست و چه نیست؟!:

ریدر4پورت UHF مدل MR6134

ریدر ثابت برد بلند 4پورت UHF مدل MR6134

ریدرثابت UHF مدل MR6121E

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6121E

ریدرUHF مدل MR6021E

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6021E

چاپگر CS-320

چاپگر CS-320

گیت فروشگاهی چیست؟

گیت فروشگاهی چیت : گیت فروشگاهی یا گیت ضد سرقت دستگاهی است جهت تامین امنیت فروشگاه ها - گیت های فرشگاهی زیر مجموعه دستگاه های RFID محسوب میشوند

نرم افزار مدیریت و کنترل اموال

آنتن UHF مدل MR651C

آنتن برد بلند UHF مدل MR651C

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !