RFID

مطالب مرتبط با RFID

نرم افزار مدیریت هوشمند انبار

نرم افزار انبار که بدون نیاز به اپراتور ورود و خروج کالا را از طریق سیستم RF و ریدر UHF کنترل می کند نرم افزار کنترل موجودی براساس سیستم RFID

ریدر4پورت UHF مدل MR6134

ریدر ثابت برد بلند 4پورت UHF مدل MR6134

RFIDچه هست و چه نیست؟!:

PDA پولاریس مدل Polaris 350-H

PDA پولاریس مدل Polaris 350-H/B/R/P

آنتن UHF مدل MR651C

آنتن برد بلند UHF مدل MR651C

انواع سیستم‌های شناسایی اتوماتیك

PDA پولاریس مدل Polaris 320

PDA پولاریس مدل Polaris 320-H/B

ریدر UHF مدل MR6021

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6021

نرم افزار مدیریت و کنترل اموال

چاپگر CS-320

چاپگر CS-320

ریدرثابت UHF مدل MR6121E

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6121E

گیت فروشگاهی چیست؟

گیت فروشگاهی چیت : گیت فروشگاهی یا گیت ضد سرقت دستگاهی است جهت تامین امنیت فروشگاه ها - گیت های فرشگاهی زیر مجموعه دستگاه های RFID محسوب میشوند

چاپگر HDP-5000

چاپگر HDP-5000

MR6011E

ریدرUHF مدل MR6021E

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6021E

چاپگر CS-200e

چاپگر CS-200e

آنتن برد بلند UHF مدل MR6528

آنتن برد بلند UHF مدل MR6528

ریدرUHF مدل MR6011

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6011

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !