UHF

مطالب مرتبط با UHF

ریدر/انکودر رومیزیUHF مدل TINY

ریدرUHF مدل MR6021E

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6021E

کارت ترکیبی کنتاکت / کنتاکتلس

کارت هایبرید یا ترکیبی با چیپهای مختلف کنتاکتلس + اسمارت کنتاکت

نرم افزار مدیریت هوشمند انبار

نرم افزار انبار که بدون نیاز به اپراتور ورود و خروج کالا را از طریق سیستم RF و ریدر UHF کنترل می کند نرم افزار کنترل موجودی براساس سیستم RFID

ریدرUHF مدل MR6011

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6011

ریدر4پورت UHF مدل MR6134

ریدر ثابت برد بلند 4پورت UHF مدل MR6134

نرم افزار مدیریت و کنترل اموال

ریدر HID OMNIKEY 3021

ریدر HID OMNIKEY 3021

MR6011E

آنتن UHF مدل MR651C

آنتن برد بلند UHF مدل MR651C

ریدر Active مدل MR3001

ریدر Active مدل MR3001

ریدر UHF مدل MR6021

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6021

ریدرثابت UHF مدل MR6121E

ریدر ثابت برد بلند UHF مدل MR6121E

آنتن برد بلند UHF مدل MR6528

آنتن برد بلند UHF مدل MR6528

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !