ID-20ID-12

مشخصات ID-20ID-12 : ماژولID-201D-1W توانایی خواندن کارت های 125Khz را دارا می باشد و از درگاهای Rs-232/TTL استفاده می کند ویژگی های ID-20ID-12 : 1- قیمت مناسب 2- سرعت سریع برای خواندن کارت -3 عدم توانایی نوشتن روی کارتهای 125khz

ID-20ID-12

مشخصات ID-20ID-12 :

ماژولID-201D-1W توانایی خواندن کارت های 125Khz را دارا می باشد و از درگاهای Rs-232/TTL استفاده می کندویژگی های ID-20ID-12 :
1- قیمت مناسب
2- سرعت سریع برای خواندن کارت
3- عدم توانایی نوشتن روی کارتهای 125khz


 پارامترها
 ID-2  ID-12  ID-20
 محدوده خواندن N / A (بدون آنتن داخلی)
 12+ cm  16+ cm
 ابعاد
 21 mm x 19 mm x 6 mm  26 mm x 25 mm x 7 mm  40 mm x 40 mm x 9 mm
 فرکانس 125 kHz  125 kHz  125 kHz
 فرمت کارت
 EM 4001 یا سازگار است
EM 4001 یا سازگار است
  EM 4001 یا سازگار است
 رمزگذاری
 منچستر 64 بیتی، مدول 64
 منچستر 64 بیتی، مدول 64
 منچستر 64 بیتی، مدول 64
 نیروی مورد نیاز
 5 VDC @ 13mA اسمی  5 VDC @ 13mA اسمی
 5 VDC @ 13mA اسمی
 جریان خروجی I / O
 +/-200mA PK   
 محدوده عرضه ولتاژ
 +4.6V through +5.4V  +4.6V through +5.4V  +4.6V through +5.4V

ریدررومیزی125KHzRFT200-0RFT200-2RFT200-7POLARIS RFT200-2 WigandID-20ID-12کارت خوان

ریدر برد بلند 125KHZریدر 125KHz مدل RFR300 (ماژول)

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !