تگ و لیبل حفاظتی

تگ (TAG) یک واژه انگلیسی بوده و به معنب برچسب میباشد. به منطورحفظ امنیت لباس و سایر کالاها از تگ یا لیبل ضد سرقت جهت نصب روی البسه و کالا ها اسفاده می شود ،گیت دزدگیر یا همان دزدگیر فروشگاهی به تگ و یا لیبل حساس می باشد و در هنگام نزدیک شدن کالا یا پوشاک حاوی تگ ، آلارم می دهد.

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !