کارت هوشمند(تماسی وبدون تماسی)

کارتهای هوشمند موجود در بازار انواع مختلفی دارند که برخی از آنها عبارتند از کارت مایفر -جاوا کارت-کارت R/O و کارت RW - کارت UHF - کارت مگنت یا کارت مغناطیس با دو مدل HICO و LOCO - کارت اسمارت کنتاکت و کارت آی کد ICODE و ....آر اف آی دی ترجمه مخفف عبارت شناسائی با فرکانس رادیوئی است.

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !