نرم افزار مدیریت هوشمند انبار

نرم افزار مدیریت هوشمند انبار برای ثبت رسید و حواله ها و کنترل ورود و خروج ها بدون دخالت اپراتور بصورت خودکار و با استفاده از سیستم RFID

نرم افزار مدیریت هوشمند انبار برای ثبت رسید و حواله ها و کنترل ورود و خروج ها بدون دخالت اپراتور بصورت خودکار و با استفاده از سیستم RFID

از جمله قابلیت های این سیستم نرم افزاری می توان به موارد زیر اشاره نمود:

ثبت رسید (ورود) و حواله (خروج) کالا بصورت خودکار در سیستم نرم افزاری بدون نیاز به اپراتور و با استفاده از سیستم RFID. مدیریت و کنترل موجودی واقعی انبارها در هر لحظه و آگاهی از گردش مقداری کالا در انبار و نیز استفاده از گزارشات متنوع و کاربری از جمله مزایای استفاده از نرم افزار مدیریت هوشمند انبار می باشد. انبارداری با RFID توسط نرم افزار هوشمند انبار انجام می پذیرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت www.setupco.net مراجعه و یا با تلفن های زیر تماس حاصل نمایید

02122544088

02122556836

انبارنرم افزار انبارRFIDرسید و حواله خودکاربرچسب UHF کنترل موجودینرم افزار بدون نیاز به اپراتورنرم افزار مدیریت انبار

گیت فروشگاهی RFنرم افزار مدیریت و کنترل اموال

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !