نرم افزار مدیریت هوشمند انبار

نرم افزار مدیریت هوشمند انبار برای ثبت رسید و حواله ها و کنترل ورود و خروج ها بدون دخالت اپراتور بصورت خودکار و با استفاده از سیستم RFID

نرم افزار مدیریت هوشمند انبار برای ثبت رسید و حواله ها و کنترل ورود و خروج ها بدون دخالت اپراتور بصورت خودکار و با استفاده از سیستم RFID

از جمله قابلیت های این سیستم نرم افزاری می توان به موارد زیر اشاره نمود:

ثبت رسید (ورود) و حواله (خروج) کالا بصورت خودکار در سیستم نرم افزاری بدون نیاز به اپراتور و با استفاده از سیستم RFID. مدیریت و کنترل موجودی واقعی انبارها در هر لحظه و آگاهی از گردش مقداری کالا در انبار و نیز استفاده از گزارشات متنوع و کاربری از جمله مزایای استفاده از نرم افزار مدیریت هوشمند انبار می باشد. انبارداری با RFID توسط نرم افزار هوشمند انبار انجام می پذیرد.

دریافت کاتالوگ

انبارنرم افزار انبارRFIDرسید و حواله خودکاربرچسب UHF کنترل موجودینرم افزار بدون نیاز به اپراتورنرم افزار مدیریت انبار

گیت فروشگاهی RFنرم افزار مدیریت و کنترل اموال

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !