نرم افزار مدیریت و کنترل اموال

نرم افزار مدیریت اموال به منظور کنترل و شمارش اموال از طریق خواندن لیبی های RFID فرکانس UHF بوسیله دستگاه های هند هلد با PDA

نرم افزار مدیریت اموال به منظور کنترل و شمارش اموال از طریق خواندن لیبی های RFID فرکانس UHF بوسیله دستگاه های هند هلد با PDA 


جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت www.setupco.net مراجعه و یا با تلفن های زیر تماس حاصل نمایید

02122544088

02122556836

شمارش اموالکنترل اموالبرچسب UHFRFIDهندز هلPDAنرم افزار اموال

نرم افزار مدیریت هوشمند انبارکارت تخفیف و باشگاه مشتریان

امنیت فروشگاه خود را به پروسک بسپارید !